Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2016 m. liepos 28 d.

Prisijungimas

Statistika
Nuo: 2003-12-01
Iš viso: 6797930
Šiandien: 602
Dabar: 31
Prenumerata
   Raseinių rajono savivaldybės mero 2015 metų ataskaita seniūnijose bus pristatoma pagal šį grafiką »»»
 
 
Naujienos
 
   2016-07-27  Skirtas ES finansavimas projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymu Raseinių rajono savivaldybės administracijos parengto projekto „Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui skirtas iki 446 501,60 eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.2-CPVA-R-408 priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Plačiau
 
   2016-07-27  Tarptautinė šokių stovykla šiemet vyks prie Dubysos

   Ant Dubysos kranto, Betygalos seniūnijos Burbiškių kaime, sodyboje „Dubysos slėnis“, rugpjūčio 3-7 dienomis vyks XIII tarptautinė tradicinių šokių vasaros stovykla. Tokias stovyklas organizuoja Lietuvių etninės kultūros draugija nuo 2004 m. Džiugina, kad stovyklai pasirinktas ne tik Dubysos regioninis parkas, bet vienas iš gražiausių kaimų prie Dubysos. Šios vietovės pasirinkimui įtakos turėjo mūsų žemietės, etninės kultūros puoselėtojos Nijolės Balčiūnienės pasiūlymas.

Plačiau
 
   2016-07-26  Ruošiamasi sąskrydžiui „Su Lietuva širdy“

   Vakar Ariogalos seniūnijoje viešėjo Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ organizatoriai: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, Lietuvos liaudies kultūros centro atstovai - Kultūros informacijos poskyrio specialistė Sandra Stalnionytė, renginio režisierius Vilius Kaminskas ir kt. Dalyvaujant Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorei Jolitai Jablonskienei, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnei Renatai Aleksiejienei, Ariogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Marytei Kvietkuvienei, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriui Jonui Kiaušui ir Ariogalos padalinio vadovui Jonui Norkui, Raseinių r. PK Viešosios policijos skyriaus viršininkui, laikinai einančiam Kriminalinės policijos skyriaus viršininko pareigas, Artūrui Košikui bei Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties administratorei slaugai Olgai Kriskuvienei, aptartas sąskrydžio scenarijus ir organizaciniai klausimai dėl šventės dalyvių pavėžėjimo, saugumo, bendrosios tvarkos palaikymo, medicinos pagalbos suteikimo ir kt.

Plačiau
 
   2016-07-26  Raseinių miesto gyventojams bus išdalinta 1500 komplektų konteinerių

   Nuo liepos 25 d. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ kartu su Savivaldybės administracijos atstovais pradeda Raseinių miesto individualių valdų gyventojams dalinti atliekų rūšiavimo konteinerių komplektus. Kiekvienai valdai bus skirta po du rūšiavimo konteinerius.

Plačiau
 
   2016-07-26  Gyventojų dėmesiui – Sujainių tvenkinio (Sujainių k.) ir Dubysos upės (Verdėlupio seniūnaitijoje) pakartotinių vandens kokybės tyrimų rezultatai geri

   Nustačius trumpalaikę taršą Sujainių tvenkinyje (Sujainių k.) ir Dubysos upėje (Verdėlupio seniūnaitijoje), rajono Savivaldybės administracija inicijavo pakartotinių šios maudyklos ir rekreacinės zonos vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų atlikimą.

Plačiau
 
   2016-07-26  Raseinių rajono kaimų bendruomenių baidarių žygis Dubysos upe

   Daug galima paskaityti įvairių gerų ir prasmingų respublikos kaimo bendruomenių veiklos pavyzdžių. Kiekvienas iš jų – pilnas dėmesio žmogui, susitelkimo bendrai veiklai ir uždegantis savo iniciatyva. Žmonės pasikeitė savo elgesiu – tapo atidesni vienas kitam, įsivyravo tolerancija, bet svarbiausia – jau turime aktyvias, gyvas Lietuvos kaimo bendruomenes, kurios vykdo savitas veiklas ir turi geras ir prasmingas tradicijas.

Plačiau
 
   2016-07-26  Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje

   2015 metais trys Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kartu su partneriais iš Norvegijos sujungė jėgas ir ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti projektą „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi“. Šios organizacijos – tai nacionalinė skėtinė asociacija „NVO vaikams konfederacija“, vienijanti per 80 organizacijų, dirbančių vaikų labui, „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas bei viešoji įstaiga „Visuomenės vystymosi ir raidos centras“. Organizacijų partneris iš Norvegijos - Fyrlykta NO, dirbanti kokybiškos vaiko globos srityje.

Plačiau
 
   2016-07-25  Liepos 28-ąją suplevėsuos Europos vėliava

   Suomijos regionų ir savivaldybių asociacija organizuoja akciją, kurios metu visus Europos miestus, miestelius ir savivaldybes liepos 28-ąją kviečia iškelti Europos vėliavą virš kiekvienos iš savivaldybių ir pasidalinti nuotrauka miesto interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose naudojant grotažymę #WeAreEurope. Atsiliepdama į kvietimą, prie akcijos prisijungs ir Raseinių rajono savivaldybė.

Plačiau
 
   2016-07-25  „Šatrijos“ choro koncertinės kelionės įspūdžiai

   „Daina sujungė mūsų širdis“, - taip pavasarį pavadino savo šešiasdešimtmečio renginį „Šatrijos“ mišraus choro dainininkai. Tą mintį paliudijo koncertinė kelionė į tarptautinį sakralinės muzikos festivalį Prahoje liepos viduryje. Išvykai lėšas skyrė Raseinių rajono savivaldybės taryba ir patys dainininkai. Tarptautinio muzikos renginio sumanytojai suteikė chorinės muzikos entuziastams galimybę susidraugauti, kartu dainuoti, susipažinti su čekų tautos istorija ir kultūra.

Plačiau
 
   2016-07-25  Konkursui „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ pateikti du Raseinių rajono miško savininkai

   Siekiant miško savininkus paskatinti tausoti savo turimą turtą ir skleisti efektyvaus ūkininkavimo privačiuose miškuose patirtį, Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA), bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, Valstybine miškų tarnyba, Generaline miškų urėdija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir Lietuvos miškininkų sąjunga, organizuoja tradicinį konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“, kurio metu išrenkami geriausiai savo miško valdą prižiūrintys miško savininkai.

Plačiau
 
   2016-07-25  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dėmesiui

   Pranešame, kad 2016 m. liepos 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-481 „ Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ pakeitimo(toliau – Įsakymas) buvo pakeistas Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 forma.

Plačiau
 
   2016-07-25  Aptarė techninius projektus

   Praėjusią savaitę Savivaldybėje lankėsi UAB „Atamis“ architektai, kurie pristatė projektų „Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves)“, „Raseinių m. V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas, „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“, „Raseinių kultūros centro pastato, esančio Ariogaloje, Gedimino g. 11, einamasis remontas“ techninius projektus.

Plačiau
 
   2016-07-22  Vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, teikiama kompleksinė pagalba

   Liepos 14 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijos. Šios rekomendacijos nustato procedūras, kuriomis siekiama užtikrinti specialistų, atliekančių vaiko, galimai nukentėjusio nuo seksualinio išnaudojimo, medicininę apžiūrą, apklausą ir teikiančių apie ją išvadas, taip pat organizuojančių ir teikiančių trumpalaikę bei ilgalaikę kompleksinę pagalbą vaikams ir jų šeimos nariams, veiksmus.

Plačiau
 
   2016-07-22  Įvyko pirmasis Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardos komisijos posėdis

   Liepos 21 d. 15 val. Raseinių rajono savivaldybės salėje įvyko Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardos Nr. 42 rinkimų komisijos pirmasis posėdis. Komisijos nariai prisiekė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo poelgių, pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises.

Plačiau
 
   2016-07-22  Jau žinomi konkurso-apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ nugalėtojai

   Tris dienas po rajoną keliavusi ir net 51 seniūnijų pasiūlytą objektą aplankiusi konkurso-apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ vertinimo grupė baigė darbą ir jau išrinko konkurso nugalėtojus. Visų aplankytų sodybų šeimininkai išradingai ir šauniai tvarkosi savo aplinkoje, visos konkursui pasiūlytos įmonės ir bendruomenės bei viešosios erdvės atrodo puikiai, todėl komisijai teko nelengvas darbas – išrinkti geriausiuosius iš geriausiųjų.

Plačiau
 
   2016-07-22  Vertinimo grupė baigė gražiausių sodybų apžiūrą

   Vakar konkurso-apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ vertinimo grupė aplankė likusius 14 objektų Šiluvos, Raseinių miesto ir Kalnujų seniūnijose.

Plačiau
 
   2016-07-14  Priimami prašymai dėl aprūpinimo mokinio reikmenimis

   Nuo 2016 m. liepos 1 d. moksleivių tėveliai jau gali kreiptis su prašymais dėl aprūpinimo mokinio reikmenimis ateinantiems mokslo metams.
   Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.

Plačiau
 
   2016-07-07  Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų dėmesiui - paskelbtas terminas daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų paraiškų pateikimui

   Informuojame, kad 2016 m. gegužės 26 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-200 „Dėl 2016-2018 metų Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ patvirtino 2016-2018 metų  Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų rėmimo programą (toliau – programa).

Plačiau
 
   2016-05-31  Informacija apie rajono biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą vasarą

   Raseinių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų prašymus,  priėmė sprendimą dėl  Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2016 metų vasarą.

Plačiau
 
Skelbimai
 
   2016-07-27  Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius informuoja

   Rajono savivaldybės gyventojams skirtų maisto produktų iš Europos Sąjungos intervencinių maisto atsargų dalinimo grafikas 2016 m. rugpjūčio mėn.

Plačiau
 
   2016-07-27  Raseiniuose vyks karinės ginkluotės ir technikos paroda

   Rugpjūčio 3 d., 11–13 val., prie Raseinių meno mokyklos (Vytauto Didžiojo g. 15) vyks Lietuvoje organizuojamų karinių pratybų „Ugninis griausmas 2016“ karinės technikos ir ginkluotės paroda gyventojams. Jos metu bus pristatyta Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės lengvoji ginkluotė ir NATO šalių sunkioji karinė technika. Renginio metu bus apribotas eismas Raseinių miesto Vytauto Didžiojo gatvėje.

Plačiau
 
   2016-07-26  Informacija dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų

Informuojame, kad 2016 m. rugpjūčio 8 d., 17 val. bus atliekami žemės sklypo (kadastrinis Nr.7240/0006:458), esančio Paklanių k., Raseinių sen., Raseinių r. sav., kadastriniai matavimai, kurių metu bus pažymėta sklypų skiriamoji riba.

Plačiau
 
   2016-07-25  Gautas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Kauno regiono projektų įgyvendinimo

   Gautas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Kauno regiono projektų įgyvendinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėje“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Plačiau
 
   2016-07-22  Apleistų sklypų savininkų dėmesiui

   Informuojame, kad vadovaujantis Nenaudojamų žemės sklypų Raseinių rajone nustatymo tvarkos aprašu, sudarytas Nenaudojamų žemės sklypų sąrašo projektas, kurį planuojama tvirtinti 2016 m. rugpjūčio 25 d. planuojamame Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Patvirtinus šį sąrašą, jo savininkams bus taikomas 4 procentų žemės mokesčio tarifas. Su minėto aprašo reikalavimais galima susipažinti http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=11765.

Plačiau
 
   2016-07-22  Meras pristatys ataskaitą
 
   2016-07-21  Pranešimas apie perkamas gyvenamąsias patalpas
 
   2016-07-11  Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių vykdomo gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame (Gedimino pr. 11, Vilnius) 2016 m. liepos–rugsėjo mėnesiais grafikas

   Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. užsiregistruoti į Vyriausybės narių priėmimą gyventojai gali ne tik telefonu (8 5) 266 3711, pateikdami prašymus raštu, elektroniniu paštu LRVkanceliarija@lrv.lt ar atvykę į Vyriausybės priimamąjį, bet ir užpildydami elektroninę registracijos formą adresu http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje www.lrv.lt „E. pilietis“ skiltyje „Registracija pas Vyriausybės narius“).

Plačiau
 
   2016-06-21  Vyks Blinstrubiškių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai

   Administracijos direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Jono Kurlavičiaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-606 paskelbti Paliepių seniūnijos Blinstrubiškių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai, kurie vyks š. m. liepos 28 d. 17.30 – 18.30 val. Blinstrubiškių kaimo bendruomenės salėje.

Plačiau
 
   2016-05-09  Dėl Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos darbo grafiko 2016 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais

   Informuojame, kad Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba dėl darbuotojų kasmetinių pailgintų atostogų klientų neaptarnaus 2016 m. birželio 27 d.–liepos 20 d. ir liepos 25 d.– rugpjūčio 12 d.

Plačiau
 
   2016-04-06  Informacija apie numatomą priimti Tarybos spendimo projektą

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius parengė ir teiks Savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo projektą „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.

Plačiau
 
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Algirdas Gricius

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

Nuorodos

 

 


 
 

 
 


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.