Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
Faks. (8 428)  51 604
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt
2019 m. kovo 19 d.

Prisijungimas

Prenumerata 

 
 
Skelbimai
NVŠ programų akreditavimas 2019 m.

   Kviečiame teikėjus akredituoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programas. NVŠ programų teikėjai, kurių programų atitiktis nustatyta iki 2019-01-01 (ar ilgiau) Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui rašo prašymą, dėl programos vykdymo pratęsimo iki 2018 m. lapkričio 20 d.

   NVŠ teikėjai, atitinkantys numatytus reikalavimus ir siekiantys gauti lėšų NVŠ programai (-oms), iki 2018 m. lapkričio 20 d. teikia dokumentus (su lydraščiu) Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 307 kab.).
    Reikalavimai teikėjams, programoms ir kam skiriamas finansavimas - skaitykite Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1df216e0b69411e88f64a5ecc703f89b 
    Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Žemgulė el. p. gintare.greiciute@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 41 551.
    Dėl registracijos ŠMIR konsultuoja Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 79 592.

 

NVŠ TEIKĖJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO GRAFIKAS TEIKĖJAMS

 

Veiklos

Terminas

Kam teikia

Pastabos

NVŠ teikėjo registracija Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) – nauji programų teikėjai

iki lapkričio 15 d.

NVŠ teikėjai turi turėti organizacijos įstatus (nuostatus), registravimo pažymėjimą, užpildytą duomenų registravimo kortelę.

Laisvieji mokytojai -  užpildytą Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymėjimą

Konsultuoja:

- Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas Jonas Tamošaitis el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt,  tel.8 (428) 79 592.

- konsultuoja Švietimo informacinių technologijų specialistai http://www.itc.smm.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotojai/

Programas patys NVŠ teikėjai registruoja Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Programos, kurios jau buvo registruotos KTPRR, tik redaguojamos  (1priedas)

iki lapkričio 16 d.

 

 

KTPRR registras

https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/

NVŠ teikėjas siunčia KTPRR naudotojo prašymą (KTPRR_prašymas) ir pasižadėjimą (KTPRR_pasižadėjimas) pasirašytus adresu: Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius, kad gautų prisijungimo duomenis prie KTPRR registro.

Gavus prisijungimo duomenis įkelti į KTPRR registrą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (1 priedas)

Konsultuoja ITC atstovas, dėl KTPRR el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. 8 5 2356 145)

 

Pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (naujas ar redaguotas) su lydraščiu (1 priedas)

 

iki lapkričio 20 d.

Teikti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 307 kab.)

Konsultuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Žemgulė el. p. gintare.zemgule@raseiniai.lt, tel. 8 (428) 41 551.

  • Patvirtintus teikėjo dokumentus, kad programą įgyvendins asmuo galintis dirbti NVŠ mokytoju
  • Laisvieji mokytojai pateikia verslo liudijimo/individualios veiklos pažymėjimo kopiją

 

NVŠ programų vertinimas

lapkričio 27 d.

 

Vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija

Pateikti patvirtintą užsiėmimų grafiką

iki gruodžio 28 d.*

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui (307 kab., V. Kudirkos g. 5, Raseiniai)

-                                  Atsiųsti užsiėmimų grafiką Excel programa el .paštu gintare.zemgule@raseiniai.lt

-                                   pateikti originalą ar skanuotą variantą (su teikėjo parašu) el. paštu gintare.zemgule@raseiniai.lt

 

 

NVŠ teikėjui suteikimas Mokinių registro (MR) duomenų tvarkytojo teisių – nauji programų teikėjai

iki gruodžio 28 d. *

NVŠ teikėjas siunčia MR naudotojo prašymą (MK_prašymas) ir pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (MK pasižadėjimas) pasirašytus el. p.  jonas.tamosaitis@raseiniai.lt

Po Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl programos atitikties.

Konsultuoja Švietimo informacinių technologijų specialistai (http://www.itc.smm.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotojai/

 

NVŠ teikėjas pasirašo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl vaiko dalyvavimo NVŠ programoje

iki gruodžio 28 d. *

Savarankiškai

Sutarties pavyzdys ir priedas prie sutarties http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

 

NVŠ teikėjas į MR suveda duomenis apie vaikus, dalyvaujančius NVŠ programoje

NVŠ teikėjas pateikia sutarčių su mokinių tėvais patvirtintas kopijas ir MR patvirtintą  išrašą

iki sausio 10 d. *

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui

Sutarčių kopijos ir Mokinių registro išrašas pateikiami su lydraščiu. Lydraštyje nurodyti ir svarbiausius rekvizitus (įskaitant ir banko sąskaitą, adresą)

NVŠ komisijos posėdis

iki  sausio 15 d.*

 

Savivaldybė atlieka Mokinių registro duomenų patikrą ir komisijos posėdis dėl NVŠ programų finansavimo ir mokinių sąrašų patvirtinimo

Sutarčių pasirašymas

nuo sausio 21 d.*

 

Pasirašomos sutartys tarp Savivaldybės ir NVŠ programų teikėjų

Gaunamos lėšos NVŠ programai vykdyti

Gaunamos lėšos pasibaigus mėn.

Mokinių registro duomenys formuojami kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Lėšos programos teikėjui pervedamos kito mėnesio pirmoje pusėje

 

Ketvirčiui pasibaigus teikiama biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita su patvirtinančiais išlaidas dokumentais

iki balandžio 3 d.,  liepos 3 d., spalio 3 d., sausio 3 d.

Savarankiškai

Ataskaita teikiama su lydraščiu Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriui

 

*Data gali kisti atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus

 

 Formos »»»

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui
 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.