Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2020 m. gegužės 26 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 

 
  

 
 

   Š. m. gegužės 27 d. 15 val. nuotoliniu būdu vyks Antikorupcijos komisijos posėdis. /Darbotvarkė

  • Rajono Savivaldybės 22-asis posėdis įvyks birželio 4 d. 10 val.
  • Rajono Savivaldybės 23-iasis posėdis įvyks birželio 18 d. 10 val.
     (Kokiu būdu vyks posėdžiai informuosime vėliau.) 
 
 

  Koronavirusas (COVID-19)
 http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas 
 

  Sprendimai dėl koronaviruso Raseinių rajono savivaldybėje 

  Primename, kad visos 12 seniūnijų dirba nuotoliniu būdu – paslaugos teikiamos tik telefonu arba el. paštu. Plačiau »»»

  Socialinės paramos skyriaus klientų dėmesiui »»» 

  Raseiniuose keičiasi pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos organizavimas »»»

  Svarbi informacija senjorams »»»

  Informacija daugiabučių gyventojams »»»

  Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras »»»
 
  Informacija visuomenei »»»
 
  Emocinė (psichologinė) pagalba telefonu »»» 
 

Naujienos
 
   2020-05-26  Patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės vizija ir prioritetai

   Raseinių rajono saviavldybės taryba 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr.TS-149 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano vizijos ir prioritetų patvirtinimo“ patvirtino Savivaldybės plėtros iki 2030 m. viziją bei prioritetus.

Plačiau
 
   2020-05-26  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena rekomendacijas, kaip saugiai elgtis viešose vietose bei organizuoti asmenines šventes ne viešose vietose

   Būnant viešoje vietoje yra rekomenduojama vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama, palaikyti ne mažiau kaip dviejų metrų atstumą, dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones. Neturint galimybės plauti rankų su muilu ir vandeniu, naudoti dezinfekavimo priemones užtikrinant rankų higieną. Esant galimybei riboti naudojimąsi viešuoju transportu, vengti žmonių susibūrimo vietų arba riboti laiką būnant tokiose vietose, skirti prioritetą veikloms atvirose erdvėse.

Plačiau
 
   2020-05-26  Melioracijos ir hidrotechnikos statiniams – papildomas finansavimas

   Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius informuoja, kad Raseinių rajonui skirtas papildomas 193 tūkst. Eur finansavimas melioracijos ir hidrotechnikos statinių remontui.

Plačiau
 
   2020-05-25  Pateiktos atnaujintos bendros rekomendacijos pažeidžiamiausiai gyventojų grupei

»   Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekiant suvaldyti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimą, parengė išsamias bendras rekomendacijas gyventojams dėl prevencinių priemonių, skirdama ypatingą dėmesį pažeidžiamiausiai grupei – sergantiesiems lėtinėmis ligomis ir vyresnio amžiaus žmonėms.

Plačiau
 
   2020-05-25  Atnaujintos rekomendacijos, kaip saugotis nuo koronaviruso infekcijos

   Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją Lietuvoje, teikia atnaujintas rekomendacijas, kaip elgtis toliau siekiant sėkmingai riboti koronaviruso infekcijos (COVID-19) plitimą visuomenėje. Rekomendacijose patariama, kaip naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis asmenine ir aplinkos higiena, kokiais būdais išlaikyti saugų socialinį atstumą, kaip elgtis turėjus artimą sąlytį su koronavirusu užsikrėtusiu žmogumi ir taisyklingai dėvėti asmens apsaugos priemones.

Plačiau
 
   2020-05-25  Pasirašyta projekto „Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas, II etapas“ finansavimo sutartis

   2020 m. gegužės 21 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0027 „Raseinių m., Turgaus g. rekonstravimas, II etapas“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas yra skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 įgyvendinamą priemonę „Vietinių kelių vystymas“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 312.261,74 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 260.630,59 Eur, o likusias lėšas (~51.631,15 Eur), reikalingas projekto įgyvendinimui, skirs Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Plačiau
 
   2020-05-25  Lietuvoje minima Tarptautinė dingusių vaikų diena

   Gegužės 25-ąją Lietuvoje minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Ši diena pasirinkta dėl JAV sukrėtusios istorijos, kuomet 1979 metais, gegužės 25 dieną, šešiametis Etan Patz dingo be pėdsakų eidamas į mokyklą autobusų stotelėje, vos už poros kvartalų nuo savo namų. Dingusių žmonių šeimų paramos centro iniciatyva LR Seimas 2006 m. įtraukė šią dieną į atmintinų dienų sąrašą. Centras administruoja visoje Europos Sąjungoje vieninga karštąją liniją 116000 pranešimams dėl dingusių vaikų, yra tarptautinių organizacijų Amber Alert Europe bei International Centre for Missing and Exploited Children (JAV) narys. Centras, kartu su JAV ambasada Vilniuje, LR Vidaus reikalų ministerija bei Lietuvos policijos departamentu bei JAV Facebook 2018 m. įdiegė pirmąją Lietuvoje skubios vaiko paieškos sistemą Amber Alert Facebook.

Plačiau
 
   2020-05-22  Įvertinti jaunimo pilietiniu ir socialinių iniciatyvų projektai

   Šią savaitę paskirstytos lėšos Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams. Konkurso tikslas – skatinti, stiprinti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklas. 2020 metais gautos net 9 paraiškos, atitinkančios visus formaliuosius reikalavimus.

Plačiau
 
   2020-05-22  Nacionalinės paramos teikimo 2020 m. kaimo bendruomenių projektams rezultatai

     Žemės ūkio ministerija paskelbė Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai 2020 m. konkurso rezultatus pagal pirmąją ir antrąją veiklos sritis. Kaimo bendruomenės ir vietos veiklos grupės šiemet pateikė 588 paraiškų nacionalinei paramai gauti, iš Raseinių rajono buvo pateikta 31 paraiška, iš jų 14 paraiškų bendruomenės materialinės bazės stiprinimui, 3 - viešųjų erdvių tvarkymui ir 14 - renginių organizavimui.  24 rajono kaimo bendruomenės vykdė 2018 m. ir 2019 m. laimėtus projektus, todėl šiais metais konkurse galėjo teikti paraiškas tik renginiams organizuoti.

Plačiau
 
   2020-05-21  Gegužės 21 d. posėdžiavo Raseinių rajono savivaldybės taryba

   2020 m. gegužės 21 d. įvyko Raseinių rajono savivaldybės tarybos 9-ojo šaukimo 21-asis posėdis nuotoliniu būdu. Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai ir rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei specialistai. Posėdžio darbotvarkėje buvo apsvarstyti 26 tarybos sprendimo projektai. Svarstyti švietimo, nekilnojamojo turto, teritorijų planavimo ir kitų sričių klausimai. Didžiąją dalį taryboje svarstomų sprendimo projektų sudarė klausimai, susiję su aprašų, sąrašų ir nuostatų keitimu.

Plačiau
 
   2020-05-21  Europos Komisija kvies teikti paraiškas „Europe Direct“ veikloms vykdyti Lietuvoje

   Europos Komisija 2020 m. birželio 2 d. planuoja skelbti kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekiama pasirinkti partnerius „Europe Direct“ veiklai vykdyti 2021–2025 m.

Plačiau
 
   2020-05-18  Informacija apie skelbiamus konkursus
 
   2020-04-27  Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto pardavimo viešuosius elektroninius aukcionus
 
   2020-04-15  Informacija asmenims ir šeimoms, laukiantiems eilėje socialinio būsto ir gyvenantiems Savivaldybės būstuose bei finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau - GTDĮ) 7 str. 4 d. nuostatomis, gyventojai ir/ar jų šeimos nariai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, kiekvienais metais, po prašymo suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikimo, deklaruojant praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaraciją už kalendorinius metus teikia iki einamųjų metų gegužės 1 dienos. Atsižvelgdama į Lietuvoje paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) pratęsė terminą iki 2020 m. liepos 1 d.

Plačiau
 
   2020-04-07  Pratęsiamas žemės ūkio mašinų techninės apžiūros galiojimo

   LR Žemės ūkio ministro įsakymu, traktoriams ir kitoms žemės ūkio mašinoms, kurioms yra pasibaigusi techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d. techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, iki Lietuvoje galios karantino rėžimas ir 2 mėn. po jo.

Plačiau
 
   2020-04-01  Informacija Raseinių krašto ūkininkams

   Raseinių rajono savivaldybės administracija gavo informaciją iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, kad šiais metais pasėlių deklaravimas tik nuotoliniu būdu pradedamas 2020 m. balandžio 20 d. Todėl kviečiame ūkininkus prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos per e-valdžios vartus bei pateikti paraiškas.

Plačiau
 
   2020-03-17  Informacija asmenims ir šeimoms, laukiantiems eilėje socialinio būsto ir gyvenantiems socialiniame būste

   Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatomis, asmenims ir šeimoms, laukiantiems eilėje socialinio būsto ir gyvenantiems socialiniame būste, privaloma kiekvienais metais iki gegužės 1 d. deklaruoti turtą ir gautas pajamas.

Plačiau
 
Skelbimai
 
   2020-05-22  KELEIVIŲ DĖMESIUI

Karantino metu nuo 2020 m. gegužės 21 d. iš Raseinių autobusų stoties išvyksta autobusai šiais maršrutais.

Plačiau
 
   2020-05-21  Nekilnojamojo turto pardavimo viešo elektroninio aukciono sąlygos
 
   2020-05-20  Kviečiame teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimui

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimui. Programos tikslas - skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.

Plačiau
 
   2020-05-07  Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

Plačiau
 
   2020-05-07  Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

Plačiau
 
   2020-04-02  Pratęstas paraiškų rinkimas pagal priemonę „Asbestinių stogų dangos keitimas“

   Žemės ūkio ministerija pratęsė kai kurių priemonių paraiškų rinkimo terminus. Pagal priemonę ,,Asbestinių stogų dangos keitimas“ kaimo gyventojų paraiškos bus renkamos iki 2020 m. gegužės 29 d. Jeigu karantino laikotarpiu paraiškos teikiamos per „paraiškų dėžutes“ (tai specialiai įrengtos vietos, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), jų teikimas vyksta dviem darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga. „Paraiškų dėžutės“ įrengtos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.

Plačiau
 
   2020-03-05  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2020 metais Raseinių rajone grafikas
 
   2020-01-16  Neprižiūrimi statiniai - dažnoje savivaldybėje pasitaikanti problema

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

Plačiau
 
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 
 
 
 

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 
 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.