2011-06-03
Pristatytas projektas „Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studijos rengimas“
 

      Raseinių rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studijos rengimas" (projekto vadovė - Gražina Pečkaitienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė) pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" 2011 m. gegužės 31 d. (antradienį) organizavo projekto informacinį renginį.


      Informaciniame renginyje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai, skyrių vedėjai, bendruomenių pirmininkai, įstaigų vadovai, visuomenės atstovai ir kiti, besidomintys Raseinių krašto paveldu, turizmu bei strateginiu planavimu.
      Šio projekto tikslas - parengti Raseinių r. sav. kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studiją bei patikslinti strateginį plėtros planą, gerinant viešojo administravimo specialistų gebėjimus. Bendra projekto vertė 70 000, 00 Lt iš jų 59 500,00 Lt (85 %) Europos sąjungos fondų lėšos, 10.500,00 Lt (15 %) - Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.
      Įgyvendinant projektą buvo parengta Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studija, kurią rengė viešąjį pirkimo konkursą laimėjusi UAB „Geotaškas". Renginio metu parengtą studiją pristatė UAB „Geotaškas" direktorius Paulius Juškelis. Studijos rengėjas taip pat pristatė ir priemonių, siūlomų įtraukti į Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio planą, sąrašą.
      Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Judita Norvilaitė pristatė projektą „Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studijos rengimas" ir papasakojo apie Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano priemonių atnaujinimo tvarką. Strateginio plėtros plano priemones planuojama atnaujinti atsižvelgiant ne tik į parengtą paveldo studiją, renginio metu išsakytus pasiūlymus. Taip pat pastabas ir pasiūlymus dėl strateginio plėtros plano priemonių atnaujinimo Savivaldybės strateginio planavimo proceso subjektai raštu pagal patvirtintą formą gali teikti iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriui.

      Judita Norvilaitė, Raseinių r. sav. administracijos Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorė