Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2020 m. gegužės 26 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata

 

 
  

 
 
Teisės aktų projektai

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PAIEŠKA

 POSĖDŽIO TRANSLIACIJA 


 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 21-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės 21 d. 10.00 val.,
 DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr.

Pranešėjas

1.

TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės mero ir Tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai

Andrius Bautronis

2.

TP-142 Dėl buvusios naftos bazės, esančio Raseinių r. sav., Virgainių k., Pramonės g., aplinkos (poveikio požeminiam vandeniui) monitoringo programos 2020-2024 m. patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

3.

TP-152 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-66 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Vilma Kundrotienė

4.

TP-150 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

5.

TP-161 Dėl Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

Armandas Mockus

6.

TP-143 Dėl naujų gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Artūras Balčiauskas

7.

TP-147 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

8.

TP-151 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su M. Čiuželio labdaros ir paramos fondu

Loreta Laugalienė

9.

TP-159 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-144 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje patvirtinimo

Judita Radavičienė

11.

TP-157 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvo patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

12.

TP-158 Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2020 metų vasarą

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-160 Dėl Raseinių r. Nemakščių darželio reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

14.

TP-162 Dėl Raseinių r. Viduklės darželio reorganizavimo, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, sąlygų aprašo patvirtinimo ir Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Modesta Lukoševičienė

15.

TP-145 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

16.

TP-148 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

17.

TP-149 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 metų strateginio plėtros plano vizijos ir prioritetų patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

18.

TP-154 Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

19.

TP-155 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

20.

TP-156 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dalia Andriulienė

21.

TP-164 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių mieste

Robertas Pareigis

22.

TP-165 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Ariogalos mieste

Robertas Pareigis

23.

TP-153 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Aleksandra Liutko

24.

TP-167 Dėl objektų, finansuojamų pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, sąrašo patvirtinimo

Valmantas Bentnorius

 


Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 20-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ 
  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-82 Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų  ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

2.

TP-98 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

3.

TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Loreta Sirvidienė

4.

TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai

Loreta Laugalienė

5.

TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

6.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Audronė Lukauskienė

7.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

8.

TP-110 Dėl pritarimo UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" 2019 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

9.

TP-114 Dėl pritarimo UAB "Raseinių šilumos tinklais" 2019 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

10.

TP-117 Dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2019 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

11.

TP-125 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-372 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valdas Butrimas

12.

TP-97 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

13.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

14.

TP-132 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

15.

TP-134 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru

Armandas Mockus

16.

TP-139 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

17.

TP-135 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

18.

TP-136 Dėl VšĮ Raseinių ligoninė 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

19.

TP-137 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

20.

TP-138 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

21.

TP-140 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

22.

TP-141 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitai

Akvilė Juškienė

23.

TP-133 Raseinių rajono savivaldybės  2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-108 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 


 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 19-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 16 d. 10.00 val.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-84 Dėl pritarimo SĮ „Raseinių butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaitai

Alfredas Brauklys

2.

TP-111 Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių butų ūkis“

Robertas Pareigis

3.

TP-85 Dėl Pritarimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Rasa Šebelskienė

4.

TP-86 Dėl pritarimo Raseinių pagalbos šeimai namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Ina Norkevičienė

5.

TP-88 Dėl pritarimo Raseinių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Arvydas Spurga

6.

TP-102 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui

Judita Radavičienė

7.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

8.

TP- 128 Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

9.

TP-129 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-130 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Loreta Laugalienė

11.

TP-131 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 


 

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 18-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 9 d. 10.00 val.,
 DARBOTVARKĖ  

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-70 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn“

Robertas Pareigis

2.

TP-94 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Robertas Pareigis

3.

TP-69 „Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo, gatvės pratęsimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

4.

TP-72 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „"Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Loreta Sirvidienė

5.

TP-77 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo“

Armandas Mockus

6.

TP-78 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lina Čėsnienė

7.

TP-80 „Dėl 2020 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

8.

TP-81 „Dėl Savivaldybės būsto pardavimo“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

9.

TP-103 „Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Nemakščių darželį, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos“

Modesta Lukoševičienė

10.

TP-104 „Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos struktūros pertvarkos“

Modesta Lukoševičienė

11.

TP-105 „Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Viduklės darželį, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos“

Modesta Lukoševičienė

12.

TP-107 „Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos“

Modesta Lukoševičienė

13.

TP-108 „Dėl Raseinių r. Ariogalos gimnazijos struktūros pertvarkos“

Modesta Lukoševičienė

14.

TP-113 „Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas““

Aleksandra Liutko

15.

TP-118 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-310 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

16.

TP-120 „Dėl nuomos konkurso organizavimo Raseinių m. prekyvietės operatoriaus parinkimui“

Viktorija Jociūtė

  


 
 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 17-ojo posėdžio, vyksiančio nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 8 d. 10.00 val.,
 DARBOTVARKĖ   

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-92 „Dėl Raseinių rajono Savivaldybės ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties Nr. SR-108 pakeitimo

Armandas Mockus

2.

TP-95 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“

Robertas Pareigis

3.

TP-99 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Indrė Antanaitienė

4.

TP-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Modesta Lukoševičienė

5.

TP-76 „Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo“

Modesta Lukoševičienė

6.

TP-109 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

7.

TP-112 „Dėl drausminės nuobaudos taikymo Raseinių meno mokyklos direktoriui“

Valdemara Kuktienė

8.

TP-74 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

9.

TP-100 „Dėl 2020 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Loreta Laugalienė

10.

TP-79 Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu

Robertas Pareigis

11.

TP-122 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB "Raseinių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

12.

TP-123 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-143 "Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

Indrė Antanaitienė

13.

TP-96 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo“

Valmantas Bentnorius

  


 
 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 17-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje 2020 m. kovo 26 d. 10.00 val., 
 DARBOTVARKĖ  

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1..

TP-85 Dėl Pritarimo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Rasa Šebelskienė

2.

TP-86 Dėl pritarimo Raseinių pagalbos šeimai namų 2019 metų veiklos ataskaitai

Ina Norkevičienė

3.

TP-88 Dėl pritarimo Raseinių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai

Arvydas Spurga

4.

TP-69 Dėl naujos gatvės pavadinimo suteikimo, gatvės pratęsimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

5.

TP-77 Dėl Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

6.

TP-72 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-442 „"Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Sirvidienė

7.

TP-83 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Loreta Sirvidienė

8.

TP-74 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti

Dalia Andriulienė

9.

TP-75 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės kultūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms

Judita Radavičienė

10.

TP-102 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir jos pasirašymui

Judita Radavičienė

11.

TP-78 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Čėsnienė

12.

TP-79 Dėl Savivaldybės turto investavimo didinant viešosios įstaigos Raseinių hipodromo dalininkų kapitalą papildomu įnašu

Robertas Pareigis

13.

TP-80 Dėl 2020 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

14.

TP-81 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

15.

TP-87 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

16.

TP-89 Dėl pritarimo 2019 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų panaudojimo ataskaitai

Loreta Laugalienė

17.

TP-90 Dėl Raseinių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Asta Montvydienė

18.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Audronė Lukauskienė

19.

TP-101 Dėl Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

20.

TP-103 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Nemakščių darželį, prijungiant prie Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos

Modesta Lukoševičienė

21.

TP-104 Dėl Raseinių r. Šiluvos gimnazijos struktūros pertvarkos

Modesta Lukoševičienė

22.

TP-105 Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių r. Viduklės darželį, prijungiant prie Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos

Modesta Lukoševičienė

23.

TP-107 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos

Modesta Lukoševičienė

24.

TP-108 Dėl Raseinių r. Ariogalos struktūros pertvarkos

Modesta Lukoševičienė

25.

TP-109 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

26.

TP-110 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2019 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

27.

TP-113 Dėl pritarimo projektui „Raseinių m. daugiabučių namų kiemų kompleksinis tvarkymas

Aleksandra Liutko

28.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Raseinių rajono savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

29.

TP-114 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklais“ 2019 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

30.

TP-116 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai 

Vaidas Kuzmarskis

 


 Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos 16-ojo posėdžio, vyksiančio rajono Savivaldybės administracijos didžiojoje salėje 2020 m. kovo 23 d. 14.00 val.,

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-100 „Dėl 2020 metų nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo priemonei skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo

Loreta Laugalienė

2.

TP-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Lukoševičienė

3.

TP-71 „Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2020 metų vasarą

Modesta Lukoševičienė

4.

TP-76 „Dėl Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansavimo

Modesta Lukoševičienė

5.

TP-70 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

6.

TP-94 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Raseinių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

7.

TP-95 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

8.

TP-97 „Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

9.

TP-111 „Dėl inicijavimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių butų ūkis““

Robertas Pareigis

10.

TP-96 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo tvirtinimo

Valmantas Bentnorius

11.

TP-73 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

12.

TP-82 „Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2019 metų  ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

13.

TP-98 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Indrė Antanaitienė

14.

TP-99 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Indrė Antanaitienė

15.

TP-84 „Dėl pritarimo SĮ „Raseinių butų ūkis“ 2019 m. veiklos ataskaita

Alfredas Brauklys

16.

TP-91 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programos patvirtinimo

Vaidas Kuzmarskis

17.

TP-92 „Dėl Raseinių rajono Savivaldybės ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties Nr. SR-108 pakeitimo

Jurgita Žilytė-Mackevičienė

18.

TP-106 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Aleksandra Liutko

19.

TP-112 „Dėl Raseinių meno mokyklos direktorei drausminės nuobaudos taikymo

Valdemara Kuktienė

 

 


Informacija atnaujinta: 2020-05-18 16:47:45
 
 
© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.