Informacija laukiantiems eilėje socialinio būsto

»  Raseinių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

Informacija asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į paramą būstui išsinuomoti ir jau įrašytoms į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto ar jo sąlygų pagerinimo sąrašus

   Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (toliau – įstatymas). Nuo įstatymo įsigaliojimo dienos neteko galios Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.
   Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 4 punktu asmenys ir šeimos, turinčios teisę į paramą būstui išsinuomoti ir jau įrašytos į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto ar jo sąlygų pagerinimo sąrašus, privalo kiekvienais metais iki gegužės 1 d. deklaruoti turtą ir pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Įspėjame, kad būtina Mokesčių inspekciją informuoti, jog deklaraciją pateiktų Savivaldybei.
   Vadovaujantis įstatymo 16 straipsnio 4 dalies 9 punktu asmenys ir šeimos, kurios iki nustatytos datos nedeklaruos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto deklaracijos, bus braukiamos iš sąrašų.
Informacija atnaujinta 2022-11-30, 16:50:55