Istorinė rekonstrukcija „1831 m. sukilėliai Raseiniuose“

Istorinė rekonstrukcija „1831 m. sukilėliai Raseiniuose“


Aprašymas:

   2021 m. minime 190 metų, kai Raseiniuose pirmą kartą Žemaitijoje buvo pakelta 1831 m. sukilimo vėliava. Mūsų žemietis Raseinių pavieto bajorų maršalka Ezechielis Stanevičius tapo vienu iš sukilimo vadų ir pradėjo kovinius veiksmus už Tėvynės laisvę su Rusijos imperijos kariuomenės daliniais.
   Gegužės 29 d. Raseiniuose, prie dominikonų vienuolyno, Karybos paveldo klubas „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ surengs Istorinę rekonstrukciją „1831 m. sukilėliai Raseiniuose“.
Informacija atnaujinta 2021-05-11 15:43:55