2012-08-01
Rekonstruojamas Raseinių lopšelis – darželis „Saulutė“

      Raseinių lopšelis-darželis "Saulutė" pastatytas 1969 metais. Kapitalinis remontas yra darytas tik 1986 metais, todėl įstaigos ugdymo materialinė bazė yra skurdi, daugelis priemonių pasenusios tiek fiziškai, tiek morališkai ir neatitinka šiuo metu galiojančių normų ir reikalavimų.


      Savaime suprantama, jog dėl šių priežasčių lopšelis-darželis negali užtikrinti kokybiškų ugdymo ir darbo sąlygų vaikams bei darbuotojams. Norint užtikrinti ugdomosios aplinkos ir darbo sąlygų kokybiškumą, būtina modernizuoti pastatą, aprūpinti įstaigą reikalinga įranga ir baldais. Ikimokyklinio ugdymo įstaigai sunku įgyvendinti savo viziją - tapti patrauklia tėvams ir vaikams ugdymo įstaiga, nepaisant to, kad „Saulutės" administracija ir pedagogai aktyviai siekia bendradarbiauti su ugdytinių tėvais.
      Raseinių rajono savivaldybės administracija siekdama rekonstruoti ir modernizuoti Raseinių lopšelį - darželį „Saulutė" 2011 m. birželio mėn. pasirašė net dviejų projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Viena sutartis pasirašyta su LR Ūkio ministerija bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pagal kurią yra įgyvendinamas projektas „Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė" pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas". Kita sutartis pasirašyta su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pagal kurią yra įgyvendinamas projektas „Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė" modernizavimas". Įgyvendinus abu projektus planuojama iš viso panaudoti apie 3,43 mln. lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto bei Savivaldybės biudžeto lėšų.
      Įvykdžius viešuosius pirkimus, 2011 m. gruodžio mėn. 19 dieną buvo pasirašyta šių projektų rangos darbų sutartis su UAB „Kaunesta". Įgyvendinat projektą, finansuojamą pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" pakeisti langai ir išorės durys, rekonstruota šildymo sistema (įskaitant šilumos punktą), rekonstruotos ir apšiltintos išorės sienos ir stogai, įrengtas saulės kolektorius, rekonstruota apšvietimo sistema ir su ja susijusi elektros instaliacija bei modernizuota vėdinimo sistema.
      Tuo tarpu įgyvendinat projektą, finansuojamą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas", bus pakeistos vidaus durys, grindų danga, sanitariniai mazgai, vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynas, atliktas patalpų remontas, rekonstruota valgykla bei salė, įrengtas metodinis kabinetas, nupirkta reikalinga buitinė įranga ir baldai.
      Įgyvendinus šiuos projektus lopšeliui-darželiui „Saulutė" bus lengviau pasiekti užsibrėžtą viziją, modernizuotomis patalpomis ir metodinėmis priemonėmis galės džiaugtis daugiau kaip 200 ikimokyklinukų (11 įvairaus amžiaus vaikų grupių), jų tėvai, pedagogai bei aptarnaujantysis personalas. Ugdymo aplinka bus labiau pritaikyta vaikų poreikiams, saugoma jų sveikata, o pedagoginiam personalui sudarytos sąlygos kokybiškiau organizuoti ugdymo procesą. Taip pat sumažės suvartojamos energijos sąnaudos.
      Modernizavus lopšelį-darželį "Saulutė" bus siekiama bendrų tikslų - formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, sudaryti saugias ir sveikas sąlygas vaikams ir darbuotojams, galimybes lankyti pasirinktą lopšelį-darželį. Taip pat iš finansavimo lėšų sukurtas ar įsigytas turtas, ne mažiau kaip penkerius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos liks Lietuvos Respublikos teritorijoje, nebus pakeista to turto paskirtis, nuosavybės pobūdis, veiklos pobūdis ir finansuoto objekto vieta.
      Galime pasidžiaugti, kad jau pusę metų Raseinių lopšelyje - darželyje „Saulutė" rekonstravimo darbai vyksta sparčiai ir sklandžiai. Kasdien darželis vis gražėja ir laukia sugrįžtančių vaikučių ir darbuotojų. Dalis darbų jau yra įgyvendinta: rekonstruoti ir apšiltinti stogai, išplėstos valgyklos patalpos, pakeisti langai bei dalis vidaus durų, dalyje patalpų atlikta vidaus apdaila ir įrengta nauja grindų danga. Šiuo metu vyksta fasado apšiltinimo darbai, įrengiamos šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, rekonstruojama apšvietimo sistema ir su ja susijusi elektros instaliacija, atliekami vidaus patalpų apdailos darbai. Pas Raseinių rajono savivaldybės merą Remigijų Ačą apsilankęs UAB „Kaunesta" direktorius Einaras Kinderevičius informavo, kokie apdailos darbai dar liko padaryti ir užtikrino, jog darželio rekontarvimo pabaigtuvės bus kaip ir numatyta projekte - rugpjūčio pabaigoje.
      Pasak mero R. Ačo, svarbu, kad lopšelis - darželis „Saulutė" ne tik bus rekonstruotas ir modernizuotas iš vidaus ir iš išorės, bet bus nupirkti reikalingi baldai, pianinas, kompiuterinė bei virtuvinė įranga. Bus pagerintos aptarnaujančio personalo darbo sąlygos, pedagogams lengviau ugdyti žingeidžias ir kūrybingas asmenybes.
      Maža to. Raseinių rajono savivaldybės administracija jau įvykdė baldų ir pianino viešuosius pirkimo konkursus ir rugpjūčio pradžioje bus pasirašytos sutartys. Šiuo metu vykdomi virtuvinės bei kompiuterinės įrangos pirkimo konkursai.

      Aušra NORVILAITĖ, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

 

Raseinių savivaldybės vadovai ir specialistai su UAB „Kaunesta" direktoriumi E. Kinderevičiumi apžiūri statybininkų atliktus darbus.



Šitaip lopšelis - darželis „Saulutė" atrodė dar iki rekonstrukcijos, o taip - šiandien.



Ant ikimokyklinės ugdymo įstaigos stogo montuojami saulės kolektoriai, kurių pagalba bus ruošiamas karštas vanduo, taip taupant lėšas, išleidžiamas šilumos energijos pirkimui.



Po remonto „Saulutės" darželio interjeras tapo modernus, malonus akiai ir jaukus.



Straipsnio autorė Aušra Norvilaitė.

      S. GUDŽIŪNO nuotraukos.