STRATEGINĖS PLĖTROS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS
Pirmininkas
1. Andrius Bautronis rajono Savivaldybės meras
Nariai:
2. Irma Juknevičienė Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
3. Jūratė Garliauskienė rajono Savivaldybės tarybos narė
4. Pranas Gedminas rajono Savivaldybės tarybos narys
5. Algirdas Gricius rajono Savivaldybės tarybos narys
6. Vidmantas Karabinas rajono Savivaldybės tarybos narys
7. Diana Kaupaitienė rajono Savivaldybės tarybos narė
8. Dalia Skirmantienė Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja (stebėtojo teisėmis)
9. Darius Ulickas rajono Savivaldybės tarybos narys
10. Kęstutis Užemeckas rajono Savivaldybės tarybos narys

»  Raseinių rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos veiklos nuostatai 

Informacija atnaujinta 2021-01-22, 21:34:01