Viešosios konsultacijos

Kviečiame dalyvauti, rengiant Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginį veiklos planą 


   Informuojame, kad rengiamas Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginis veiklos planas (toliau – veiklos planas), kurio pagrindu bus formuojamas ir 2022 m. Raseinių rajono savivaldybės biudžetas.
   Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-151 buvo patvirtintas veiklos plano programų sąrašas. Programų koordinatoriai parengė preliminarius programų projektus, atsižvelgiant ir planuojamus maksimalius biudžeto asignavimus bei į Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginį plėtros planą.  Yra parengtas veiklos plano programų pirminis projektas, su kuriuo susipažinti galite čia »
   Šiuo metu yra vykdomos viešosios konsultacijos su gyventojai, kviečiant dalyvauti veiklos plano rengimo procese. Norėdami pateikti pastabas ar pasiūlymus, dėl priemonių įtraukimo į programas, prašome užpildyti Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių, siūlomų įtraukti į Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programas, aprašymo formą ir iki 2021 m. lapkričio 8 d. atsiųsti el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.
   Veiklos plano programų projektų ir gautų pasiūlymų svarstymas Nuolatinėje strateginio planavimo darbo grupėje, dalyvaujant Savivaldybės tarybos nariams, planuojamas 2022 m. lapkričio mėn.
Informacija atnaujinta 2021-10-28, 08:43:21