Atviri duomenys

   Čia skelbiami Raseinių rajono savivaldybės administracijos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais savivaldybės disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

   Atviri duomenys - laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

 

Duomenų rinkiniai

 

Informacija atnaujinta 2022-10-25, 15:48:48