Konsultavimasis su visuomene

Visuomenės informavimas apie numatomą priimti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą

    Vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, parengtas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“. Strategijos tikslas didinti regiono turistinį patrauklumą bei gerinti neformaliojo švietimo ir krūties vėžio prevencinės programos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Strategijos įgyvendinimo pradžia – 2024 m., pabaiga – 2029 m.   

Įgyvendinant 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategiją (pridedama), Raseinių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais planuoja įgyvendinti du strateginius uždavinius:

  • Išnaudoti turimus turizmo išteklius;
  • Padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę.

   Raseinių rajono savivaldybės suplanuotos veiklos bus įgyvendinamos per 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijoje suplanuotus veiksmus:

1.1.14. Religinių ir pažintinių objektų pritaikymas lankymui Raseinių rajono savivaldybėje

   Veiklos: Dubysos upės pritaikymas lankymui, Padubysio kaime Lakštingalų poilsiavietėje, Kalniškių kaime, Lyduvėnų miestelyje įrengiant: poilsiavietes su mažąja architektūra, grilio vietomis, atviromis stoginėmis, mediniais gultais, terasiniais laiptais pagal universalaus dizaino principus; Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas) (Lyduvėnų mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos aikštelę / regyklą tilto prieigose; Dubysos upės ties Betygalos mstl. ir Ugionių k., Betygalos sen. pritaikymas lankymui įrengiant (modernizuojamas pritaikant pagal universalaus dizaino principus): poilsio vietą su atviromis stoginėmis ir grilio vietomis kairiajame Dubysos upės krante (ties Betygalos mstl.), kabantį tiltą per Dubysos upę (ties Ugionių k.); Betygalos valsčiaus valdybos pastato (kultūros paveldo objektas) (Dubysos g. 8, Betygala) ir Raseinių rajono kultūros centro (kultūros paveldo objektas) (Rožių g. 2, Betygala), kuris buvo Rusijos valstybinio banko filialas, pritaikymas lankymui: viešojo tualeto (Sporto g. 1, Betygala) įrengimas; automobilių stovėjimo aikštelės prie Sporto gatvės įrengimas; pėsčiųjų takų (palei valsčiaus pastatą, iki WC, palei Sporto gatvę prie Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčios (Sporto g. 2, Betygala) iki automobilių aikštelės ir iki kultūros centro) įrengimas; mažosios architektūros elementų įrengimas; Dubysos upės ties Ariogala pritaikymas lankymui, įrengiant: poilsiavietę prie Dubysos upės su mažosios architektūros elementais ir aktyvaus laisvalaikio ir vaikų zonomis; pėsčiųjų - dviračių taką iki poilsiavietės; poilsio zonas pėsčiųjų - dviračių take su mažosios architektūros elementais; autonomiškai veikiantį apšvietimą take; dviračių parkavimo vietas prie poilsiavietės; Šiluvos šilo ir  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos (kultūros paveldo objektas) (M. Jurgaičio a. 2, Šiluvos mstl.) pritaikymas lankymui: prieš įvažiavimą į Šiluvą nuo Raseinių miesto pusės, sudarant galimybę aplankyti kryžių kelią ir Šiluvos šilą, įrengiama automobilių sustojimo aikštelė, pavėsinės, suoleliai, WC, autonomiškai veikiančios stotelės su krovikliais ir Wifi, mažosios architektūros elementai; Šiluvos mstl., vykstant link Tytuvėnų, įrengiama poilsio aikštelė, pritaikant lankymui Šiluvos šilą, sujungiant esantį pėsčiųjų - dviračių taką su Šiluvos miestelyje esančiais pėsčiųjų - dviračių takais (nuo poilsio aikštelės iki Tytuvėnų dviračių tako). Poilsiavietėje planuojamas pavėsinės, suolelių, autonomiškai veikiančios stotelės su krovikliais ir Wifi, mažosios architektūros elementų įrengimas; poilsio aikštelė su gražiu vaizdu į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką ir pėsčiųjų tako įrengimas, poilsio aikštelėje numatomas suolelių, stoginės, autonomiškai veikiančios stotelės su krovikliais ir Wifi, mažosios architektūros elementų įrengimas; poilsiavietės prie autobusų ir automobilių sustojimo aikštelės įrengimas prie Jono Pauliaus II nusileidimo aikštės (Laukų. g 7, Šiluva). Poilsiavietėje bus įrengta: statinys su stogine, WC,  lauko apšvietimu, pavėsinė, lauko stalai su suoliukais ir kt. mažoji architektūra. Poeto Maironio tėviškės sodybos (kultūros paveldo objektas) (Bernotų k.) pritaikymas lankymui: pėsčiųjų tako nuo Pasandravio k. iki Bernotų k., skirto tiesiogiai patekti į poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietą, įrengimas; tiltelio per Sandravą statyba (pagal universalaus dizaino principus), mažosios architektūros, informacinių ženklų, nuorodų, stendų, dviračių stovų įrengimas; Turizmo vartų į Kauno regioną įrengimas Raseinių miesto aikštėje: lengvų konstrukcijų stiklinio statinio su informacijos apie Kauno regiono turizmo maršrutą teikimo patalpa ir higienos patalpomis lankytojams įrengimas;

1.1.15. Piliakalnių lankymui reikalingos infrastruktūros sutvarkymas ir įrengimas Raseinių r. savivaldybėje

Veiklos: Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Padubysio k., Raseinių sen.), vad. Kaukuru, pritaikymas lankymui: laiptų, informacinės infrastruktūros įrengimas; Kejėnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Kejėnų k., Ariogalos sen.), vad. Kaukuru, Švedų bokštu, pritaikymas lankymui: laiptų, informacinės infrastruktūros, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas; Molavėnų / Griaužų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Molavėnų k.), vad. Kauprėmis, pritaikymas lankymui, rekonstruojant pagrindinį pėsčiųjų taką, įrengiant apžvalgos (poilsio) aikštelę piliakalnio apačioje ir mažąją architektūrą; Raseinių piliakalnio (kultūros paveldo objektas) Raseinių mieste, vad. Prabauda, pritaikymas lankymui: pėsčiųjų ir / ar dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelės, informacinės infrastruktūros, apšvietimo ir mažosios architektūros elementų įrengimas, poilsio zonų (Prabaudos parke) įrengimas; Lyduvėnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Piliakalnio g., Lyduvėnų mstl.), vad. Danutės piliakalniu, pritaikymas lankymui: mažosios architektūros, laiptų į piliakalnį, pėsčiųjų takų, informacinės infrastruktūros įrengimas;

1.2.3. Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų savivaldybėse

Veiklos: Neformaliojo švietimo programai „IT kūrybos spiečius“ vykdyti Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centre (Gedimino g. 118, Kaišiadorys), Kaišiadorių meno mokykloje (Gedimino g. 85, Kaišiadorys), Raseinių r. kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai) ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje (Žeimių g. 20, Jonava) bus: įrengtos patalpos; įsigyta robotų / kobotų technologijų įranga; įsigyta audiovizualinio montažo technologijos įranga; įsigyta 3D spausdinimo technologijos įranga;  įsigyta informacinių sistemų inžinerijos technologijos įranga; įsigyta mechatronikos technologijos įranga; įsigytos veikloms vykdyti reikalingos priemonės.

 

Preliminari vertė ir finansavimo šaltiniai:

 

ES lėšos (iki 85 proc.), apie Eur

SB lėšos (ne mažiau 15 proc.), apie Eur

Iš viso, apie Eur

1.1.14. veiksmas

2 729 450,00

481 667,65

3 211 117,65

1.1.15. veiksmas

1 048 050,00

184 950,00

1 233 000,00

1.2.3. veiksmas

346 746,87

61 190,63

407 937,50

Iš viso:

4 124 246,87

727 808,28

4 852 055,15

Taip pat dalyvausime įgyvendinant bendrus veiksmus:

1.1.1.     Jungtinės veiklos sutarties dėl dalies turizmo informacijos centro funkcijų kartu vykdymo Birštono, Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Raseinių r. ir Prienų r. savivaldybėse pasirašymas;

1.1.2.     Kauno regiono turizmo maršruto pristatymas ir populiarinimas bei Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra;

1.2.1. Jungtinės veiklos sutarties dėl neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo Kaišiadorių, Raseinių ir Jonavos rajonų savivaldybėse pasirašymas.

Kontaktinis asmuo konsultacijoms su visuomene iki 2024 m. gegužės 29 d.: Indrė Antanaitienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja, el. p. [email protected], tel. 0 428 79 596.

PLANUOJAMŲ 2024–2029 M. KAUNO REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS »

2024–2029 M. KAUNO REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJA »

Visuomenės informavimas apie numatomą priimti Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. TS-68 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  yra privaloma sudaryti ir patvirtinti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinių eilių sąrašus ne trumpesniam nei trijų metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnio reikalavimais informuojame, kad yra rengiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo bus tvirtinami kelių, gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto, šių darbų projektavimo sąrašas ir kelių, gatvių paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, sąrašas. Šie sąrašai bus teikiami VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kad galėtume gauti skirtas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.

   Kontaktinis asmuo: Valmantas Bentnorius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, el. p. [email protected]       

 

Kelių, gatvių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto, šių darbų projektavimo sąrašas (ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui)

Eil. Nr.

Gatvės, kelio pavadinimas, numeris

Bendra balų suma

1

Girkalnio sen. Biliūnų k. vietinės reikšmės kelias 3v21

100

2

Ariogalos m. Vienybės g. (12A37) dalis

90

3

Ariogalos m. Smėlynų g. (12A28 akligatvis)

85

4

Raseinių m. Ateities g. (11R6)

80

5

Ariogalos m. D. Rudzinsko g. pėsčiųjų takas

80

6

Ariogalos sen. Gėluvos k. Šeimyniškių g. (1v6) dalis ir Smėlynų g. (1v153) dalis

80

7

Raseinių m. Jaunimo g. (11R28)

75

8

Viduklės sen. Virgainių k. Miškininkų g. (10v16)

70

9

Girkalnio mstl. Šiaurės g. (3G2)

70

10

Raseinių m. Aguonų g. (11R1)

70

11

Šiluvos mstl. Šilo g. (9S3)

70

12

Raseinių m. Trumpoji g. (11R81)

70

13

Betygalos sen. Požečių k. Alyvų g. (2P3)

60

14

Raseinių m. Ginučių g. (11R24)

60

15

Ariogalos sen. Butkiškės k. Kranto g. (1B1)

60

16

Ariogalos sen. Milašaičių k. Šventupio g. (1M2) dalis

53

17

Pagojukų sen. Akstinų k. Tvenkinio g. (6v7)

50

18

Kalnujų sen. Palendrių k. Piliakalnio g. (4PL1)

50

19

Kalnujų sen. Palendrių k. Sūpuoklių g. (4PL3)

50

20

Viduklės mstl. Žalioji g. (10VD25)

50

21

Girkalnio sen. Pramedžiavos k. Saulėtekio g. (3P2)

50

22

Ariogalos m. Liepų g. (12A18)

45

23

Girkalnio mstl. Ateities g. (3G1)

45

24

Raseinių m. Mokyklos g. (11R39c) (iki Rytų g.)

45

25

Raseinių m. Laukų g. (11R39) ( nuo Sodų g.)

45

26

Raseinių m. Žvyryno g. (11R100)

45

27

Raseinių m. Jaunimo g. (11R28)

45

28

Raseinių sen. Norgėlų k. Gintaro g. (8N14)

45

29

Rasinių sen. Ramonų k. Šakos g. (8R6)

45

30

Kalnujų sen. Kalnujų mstl. Eglynės g. (4K12)

40

31

Ariogalos m. Šlaitų g. (12A31)

40

32

Viduklės mstl. V. Kudirkos g. (10VD15)

40

33

Girkalnio mstl. Trakučių g. 3G8

40

34

Girkalnio mstl. Pavasario g. 3G17

40

35

Raseinių m. Tiesos g. (11R80) ( nuo Vilniaus g. iki Domininkonų g.)

40

36

Raseinių m. Vėjų g. (11R84)

40

37

Raseinių sen. Gruzdiškės k. Jaunimo g. (8GR5)

40

38

Raseinių sen. Gabšių k. Sodų g. (8GB7)

40

39

Ariogalos sen. Verėduvos k. Ūkininkų g. (1VE2)

40

40

Viduklės sen. Gylių k. Šermukšnių g. (10G1)

38

41

Viduklės sen. Gylių k. Tuopų g. (10G9)

38

42

Pagojukų sen. Papušynio k. Ryto g. (6v120)

35

43

Šiluvos mstl. Pirties g. (9S9)

35

44

Kalnujų sen. Kalnujų mstl. Klevų g. (4K17)

35

45

Ariogalos sen.  Milašaičių k. Rūdupio g. (1M7)

35

46

Paliepių sen. Sujainių k. Gėlių g. (7S8)

35

47

Paliepių sen. Paraseinio k. Paraseinio g. (7v17)

35

48

Paliepių sen. Slabados k. Žemaičių pl. g. (7SL2)

35

49

Paliepių sen. Sujainių k. Tvenkinio g. (7S2 ir 7S10)

35

50

Nemakščių mstl. Naujakurių g. (5N10)

35

51

Nemakščių sen. Užkalnių k. Kalno g. (5U1)

35

52

Pagojukų sen. Siručių k. Sandravos g. (6v15)

30

53

Šiluvos sen. Katauskių k. Gėlių g. (9K5)

30

54

Kalnujų sen. Šauklių k. Šauklių g. (4P2)

30

55

Betygalos sen. Saugailių k. Kuranto g. (2v22)

30

56

Betygalos sen. Steponkaimio k. Pamūkio g. (2S1)

30

57

Betygalos mstl. Švyturio g. (2BE6)

30

58

Raseinių m. Lelijų g. (11R40)

30

59

Raseinių m. Kalvų g. (11R33)

30

60

Nemakščių mstl. gatvė (5N17) (iš Laisvės g. į automobilių stovėjimo aikštelę)                            

30

61

Nemakščių mstl. Dainavos g. (5N18) tęsinys

30

62

Nemakščių mstl. Žemaičių g. (5N7)

30

63

Raseinių sen. Arškainių k. Aukštoji g. (8AR5)

30

64

Pagojukų sen. Vosiliškio k. Tvenkinio g. (6VS3, 6VS4)

25

65

Pagojukų sen. Kaulakių k. Tulpių g. (6K5, 6K7)

25

66

Šiluvos sen. Lyduvėnų mstl. Dubysos g. (9L1)

25

67

Nemakščių mstl. Pagojo g. (5N6)

25

68

Pagojukų sen. Kaulakių k. Paluknio g. (6K13)

20

69

Šiluvos sen. Žaiginio mstl. Žibuoklių g. (9Z7)

20

70

Betygalos sen. Ilgižių III k. Malūno g. (2I3)

20

71

Nemakščių sen. vietinės reikšmės kelias (5v102) Kinčaliai - Balčiai

15

Kelių, gatvių paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote,  sąrašas (ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui)

Eil. Nr.

Gatvės pavadinimas, adresas, kelio numeris

Darbai

Bendra balų suma

1

Raseinių m. V. Grybo  g. (11R27) dalis (tarp Maironio ir Vytauto Didž. g.)

A/b dangos remontas

55

2

Girkalnio sen. vietinės reikšmės kelias 3v23 ir 3v101 (Girkalnio mstl. - Bakaičių k.)

Žvyro dangos remontas

45

3

Raseinių m. Žemaitės g. (11R98)

A/b dangos remontas

45

4

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v3 (privažiavimas prie Šlapučių k. nuo kelio 1907)

Žvyro dangos remontas

40

5

Ariogalos m. J. Savickio g. (12A13)

Žvyro dangos remontas

40

6

Girkalnio sen. Žvirgždžių k. Kalno g. (3v116)

Žvyro dangos remontas

40

7

Raseinių m. Gėlių  g. (11R22)

A/b dangos remontas

40

8

Raseinių m. Ramonų g. (11R63)

A/b dangos remontas

40

9

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v107 (Šilai -Šliužiai)

Žvyro dangos remontas

35

10

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v37 (privažiavimas prie Mituvos k. nuo kelio 1709)

Žvyro dangos remontas

35

11

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v38 (Mituva-Skapiškiai)

Žvyro dangos remontas

35

12

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v41 (privažiavimas prie Padubysio k. nuo kelio 1v40)

Žvyro dangos remontas

35

13

Girkalnio sen. vietinės reikšmės kelias 3v14 (Dvareliškių k. - Plingių k. - Juodkėnų k.)

Žvyro dangos remontas

35

14

Raseinių m. Garažų g. 11R103

Žvyro dangos remontas

35

15

Raseinių m. Eglių  g. 11R117

Žvyro dangos remontas

35

16

Raseinių m. Šakos g.

Žvyro dangos remontas

35

17

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v2 (Lesčiai -Molupiai - Šlapučiai)

Žvyro dangos remontas

30

18

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v129 (Kejėnai -Liepynai)

Žvyro dangos remontas

30

19

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelio 1v117 dalis (Paliepiai -Paliepių miškas) (kelio dalis per gyvenvietę )

Žvyro dangos remontas

30

20

Girkalnio sen. vietinės reikšmės kelias 3v5 (Žvirgždžių k. -Rizgių k. - Vizbarų k.)

Žvyro dangos remontas

30

21

Girkalnio sen. vietinės reikšmės kelias 3v113 (Peldžiūnų k. - Plaušinių k.)

Žvyro dangos remontas

30

22

Kalnujų sen. Bliūdžių k. Šermukšnių g. 4B3

Žvyro dangos remontas

30

23

Raseinių m. Kunigaikščių g.

Žvyro dangos remontas

30

24

Raseinių m. Paparčių g. 11R115

Žvyro dangos remontas

30

25

Raseinių m. Geišių g.

Žvyro dangos remontas

30

26

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v111 (Bedančiai - Godlaukis)

Žvyro dangos remontas

30

27

Viduklės sen. vietinės reikšmės kelias 10v20 (Aleknų k. - Vailabų k.)

Žvyro dangos remontas

30

28

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v133 (Milašaičiai -Liepynai) (Liepynų g. Milašaičių k.)

Žvyro dangos remontas

25

29

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v153 (privažiavimas prie Budriškės k. nuo kelio 196)

Žvyro dangos remontas

25

30

Ariogalos sen. vietinės reikšmės kelias 1v40 (privažiavimas prie Uždubysio k. nuo kelio A1)

Žvyro dangos remontas

25

31

Betygalos sen. Berteškių k. Beržų g. 2B1

A/b dangos remontas

25

32

Girkalnio sen. vietinės reikšmės kelias 3v1 (Piliakalnio g.)

Žvyro dangos remontas

25

33

Kalnujų sen. vietinės reikšmės kelias 4v9 (Dobrasčio kelias)  sen)

Žvyro dangos remontas

25

34

Kalnujų sen. Bliūdžių k. Bebirvyčio g. 4B4

Žvyro dangos remontas

25

35

Pagojukų sen.  vietinės reikšmės kelias 6v6 (Skudžiūnai -Tverijoniškė)

Žvyro dangos remontas

25

36

Paliepių sen. Slabados k. Aleksandrų g., Bokšto g. Nr. 7SL4

A/b dangos remontas

25

37

Paliepių sen. Sujainių k. Paliepių g. 7S4

A/b dangos remontas

25

38

Paliepių sen. Sujainių k. Liepų g. 7S7

A/b dangos remontas

25

38

Paliepių sen. Slabados k. Daumėnų g. 7SL6

A/b dangos remontas

25

40

Paliepių sen. Sujainių k. Rožių g. 7S3

A/b dangos remontas

25

41

Raseinių m. Saulės g. 11R68

Žvyro dangos remontas

25

42

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v108 (Palapišiai - Pumpurai)

Žvyro dangos remontas

25

43

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v110 (Lyduvėnai - Velpesiai)

Žvyro dangos remontas

25

44

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v9 (Kelmynai - Palapišiai)

Žvyro dangos remontas

25

45

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v8 (Seimeniškiai - Vilkiškiai)

Žvyro dangos remontas

25

46

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v12 (Katauskiai - Skaraitiškė)

Žvyro dangos remontas

25

47

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v118 (Padubysys - Rainiškiai)

Žvyro dangos remontas

25

48

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v117 (Kalniškiai - Norvydžiai)

Žvyro dangos remontas

25

49

Šiluvos sen. vietinės reikšmės kelias 9v6 (Žaiginys - Litvinai - Kaišenai)

Žvyro dangos remontas

25

50

Viduklės sen.vietinės reikšmės kelias 10v124 (Rimkiškių k. -Bagamolų k.)

Žvyro dangos remontas

25

51

Viduklės sen. Virgainių k. Tylioji g. 10VR2

Žvyro dangos remontas

25

52

Betygalos sen. Žibulių k. Liepų al. 2Z2

A/b dangos remontas

20

53

Betygalos sen. Saugailių k. Tošupio g. (akligatvis iki daugiabučio)

Žvyro dangos remontas

20

54

Betygalos sen. vietinės reikšmės kelias 2v106 (Maskvitų k.)

Žvyro dangos remontas

20

55

Betygalos sen. vietinės reikšmės kelias 2v107 (Burbiškių k.)

Žvyro dangos remontas

20

56

Betygalos sen. vietinės reikšmės kelias 2v102 (Gedvydų k.)

Žvyro dangos remontas

20

57

Pagojukų sen. vietinės reikšmės kelias 6v102 (Kaulakiai -Bogušiai)

Žvyro dangos remontas

20

58

Pagojukų sen. vietinės reikšmės kelias 6v114 (Puknaičiai -Naujokai)

Žvyro dangos remontas

20

59

Justinavos g., Paliepių sen. Slabados k. Justinavos g. 7SL8

A/b dangos remontas

20

60

Viduklės sen. vietinės reikšmės kelias 10v22 (Apusinų k. - Vanagiškių k.)

Žvyro dangos remontas

20

61

  Viduklės sen. Gylių k. Didvejo g. 10G5  

Žvyro dangos remontas

20

62

Viduklės sen. vietinės reikšmės kelias 10v17 (Virgainių k. - Aleknų k.)

Žvyro dangos remontas

20

63

Kalnujų sen. Vengerskų k. Miško g. 4v5

Žvyro dangos remontas

15

64

Nemakščių sen vietinės reikšmės kelias 5v116 (Žvirzdė - Lygiai)  

Žvyro dangos remontas

15

65

Kalnujų sen. Kalnujų mstl. Sodų g. 4v121 (privažiavimas nuo kelio 146 iki 3510)

Žvyro dangos remontas

10

66

Kalnujų sen. vietinės reikšmės kelio 4v106 dalis (Trakinių k.)

Žvyro dangos remontas

10

Informacija atnaujinta 2024-05-15, 10:26:39