Tarybos komitetų posėdžiai

2021 m. rugsėjo 28 d. 10 val. kviečiamas darbo grupės posėdis
Vyks darbo grupės, Raseinių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašui parengti, posėdis.
2021 m. rugsėjo 28 d. 13.00 val. kviečiamas Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis
2021 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val. kviečiamas Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-236 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

2.

TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui

Rūtenė Žemkauskienė

3.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai 

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-252 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

5.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

6.

TP-251 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andriulienė

7.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Indrė Antanaitienė

8.

TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo 

Judita Radavičienė

2021 m. rugsėjo 29 d. 13.00. val. kviečiamas Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 

Lina Vaitiekienė

2.

TP-236 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

3.

TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-242 Dėl Raseinių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai 

Rūtenė Žemkauskienė

5.

TP-252 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

6.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

7.

TP-251 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo 

Dalia Andriulienė

8.

TP-241 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 

Indrė Antanaitienė

9.

TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo 

Judita Radavičienė

2021 m. rugsėjo 29 d. 14.00 val. kviečiamas Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-247 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-227 ,,Dėl specialaus tipo autobusų maršrutų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

2.

TP-236 Dėl kompiuterinės įrangos  perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

Rūtenė Žemkauskienė

3.

TP-238 Dėl turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui 

Rūtenė Žemkauskienė

4.

TP-252 Dėl  savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

5.

TP-246 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo 

Romualdas Morkevičius

6.

TP-239 Dėl savivaldybės turto investavimo ir VšĮ „Atrask Raseinius“ savininko kapitalo padidinimo 

Judita Radavičienė

7.

TP-248 Dėl išlyginamųjų klasių užsieniečių vaikams Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje komplektavimo 

Modesta Lukoševičienė

8.

TP-244 Dėl Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 

Danutė Vizbarienė

9.

TP-249 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Danutė Vizbarienė

2021 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val. kviečiamas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis
Informacija atnaujinta 2021-09-28, 12:55:49