Tarybos komitetų posėdžiai

2022 m. gegužės 17 d. 10.00 val. kviečiamas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2021 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

2.

TP-162 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

3.

TP-156  Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

Loreta Laugalienė

4.

TP-158 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Lina Vaitiekienė

5.

TP-161 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

6.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

7.

TP-166 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

8.

TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

9.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo nuomos sąlygų patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

2022 m. gegužės 17 d. 13.00. val. kviečiamas Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2021 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

2.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-348 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Rima Kedavičienė

3.

TP-160 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje

Rima Kedavičienė

4.

TP-162 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

5.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Jūratė Verde

6.

TP-158 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Lina Vaitiekienė

7.

TP-161 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

8.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

9.

TP-165 Dėl Raseinių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

10.

TP-166 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

11.

TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-167 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-168 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo nuomos sąlygų patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

2022 m. gegužės 17 d. 15.00 val. kviečiamas Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-348 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

Rima Kedavičienė

2.

TP-160 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje

 

Rima Kedavičienė

3.

TP-162 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

 

Dalia Andriulienė

4.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

 

Jūratė Verde

5.

TP-156  Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus patvirtinimo BĮ Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose

 

Loreta Laugalienė

6.

TP-157  Dėl leidimo Raseinių rajono švietimo įstaigoms pirkti transporto priemones

 

Jonas Tamošaitis

7.

TP-161 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

 

Lina Vaitiekienė

8.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

 

Lina Vaitiekienė

9.

TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

 

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-167 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

 

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo nuomos sąlygų patvirtinimo

 

Rūtenė Žemkauskienė

2022 m. gegužės 18 d. 10.00 val. kviečiamas Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-153 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir  mero 2021 m.  veiklos ataskaitos

Andrius Bautronis

2.

TP-163 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Voluinės Volodimiro miesto tarybos (Ukraina) bendradarbiavimo sutarčiai

Greta Čėsnaitė

3.

TP-159 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-348 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo

Rima Kedavičienė

4.

TP-160 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės administracijoje

Rima Kedavičienė

5.

TP-162 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

6.

TP-155 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo

Jūratė Verde

7.

TP-158 Dėl  keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais

Lina Vaitiekienė

8.

TP-161 Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Lina Vaitiekienė

9.

TP-164 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl  ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

10.

TP-166 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

11.

TP-154 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-422 „Dėl savivaldybės turto perdavimo biudžetinei įstaigai Raseinių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-167 Dėl transporto priemonės, skirtos humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-168 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. TS-248 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Raseinių rajono savivaldybės viešosiose vietose bei prekybos Raseinių rajono savivaldybės turgavietėse (prekyvietėse) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-169 Dėl Raseinių rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo nuomos sąlygų patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

Informacija atnaujinta 2022-05-16, 08:50:33