Tarybos komitetų posėdžiai

2021 m. balandžio 26 d. 15.00 val. vyks Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-97 Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

Reda Kunickienė

 2.

TP-114 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais

Modesta Lukoševičienė

 3.

TP-121 Dėl Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Modesta Lukoševičienė

 4.

TP-87 Dėl pritarimo sporto klubo ,,Pantera“ sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube ,,Pantera“ rengimui ir įgyvendinimui

Jonas Tamošaitis

 5.

TP-120 Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ 2021 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 6.

TP-91 Dėl Raseinių rajono ugdymo įstaigų darbo 2021 metų vasarą

Asta Pagarauskaitė

 7.

TP-89 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-291 „Dėl Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių ir gautų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Danutė Vizbarienė

8.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-117 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Rimantas Simonavičius

 10.

TP-118 Dėl atstovo delegavimo į Tytuvėnų regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 11.

TP-122 Dėl atstovo delegavimo į Dubysos regioninio parko jungtinę tarybą

Raimonda Daugėlaitė

 12.

TP-125 Dėl Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaida Tunaitienė

 13.

TP-126 Dėl Raseinių rajono savivaldybės maudyklos ir rekreacinių zonų nustatymo

Vaida Tunaitienė

Komiteto pirmininkė Dovilė Lukminaitė

2021 m. balandžio 27 d. 13.00 val. vyks Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-134 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 2.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 3.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 4.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 5.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 6.

TP-90 Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sklypui, esančiam adresu: Raseiniai, Stonų g. 20, parengimo, lėšų skyrimo ir įgaliojimų suteikimo

Artūras Balčiauskas

 7.

TP-99 Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 8.

TP-100 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-104 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti ir nuomotis transporto priemones

Dalia Andriulienė

 11.

TP-112 Dėl 2021 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 12.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Savivaldybės būstų įrašymo į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 13.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 14.

TP-102 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-105 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-109 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 20.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 21.

TP-123 Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų prie valstybinės reikšmės kelių remonto ir įrengimo Raseinių rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 22.

TP-124 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 23.

TP-127 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 24.

TP-132 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 25.

TP-110 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Violeta Mielinienė

 26.

TP-131 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Violeta Mielinienė

Komiteto pirmininkas Vidmantas Karabinas

2021 m. balandžio 27 d. 15.00 val. vyks Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

   Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-93 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Asta Montvydienė

 2.

TP-111 Dėl VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Ramutė Gailiuvienė

 3.

TP-129 Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Violeta Užringienė

 4.

TP-130 Dėl VšĮ Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Rimanta Baublienė

 5.

TP-92 Dėl VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Liudas Kavaliauskas

 6.

TP-119 Dėl VšĮ Raseinių ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai

Vidmantas Merkliopas

 7.

TP-88 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 8.

TP-116 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vanda Pranckienė

 9.

TP-115 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. (1.1) TS-279 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Vanda Pranckienė

 10.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

11.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Savivaldybės būstų įrašymo į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 13.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 13.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 15.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 16.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 17.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 

Komiteto pirmininkė Aldona Ona Radčenko

 

2021 m. balandžio 28 d. 14.00 val. vyks Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-134 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai

Edmundas Jonyla

 2.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 3.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 4.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 5.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 6.

TP-87 Dėl pritarimo sporto klubo ,,Pantera“ sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube ,,Pantera“ rengimui ir įgyvendinimui

Jonas Tamošaitis

 7.

TP-120 Dėl asociacijos ,,Raseinių krepšinis“ 2021 m. sporto programos dalinio finansavimo

Jonas Tamošaitis

 8.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 9.

TP-99 Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-100 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 11.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 12.

TP-104 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti ir nuomotis transporto priemones

Dalia Andriulienė

 13.

TP-112 Dėl 2021 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

14.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 15.

TP-102 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

16.

TP-105 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 20.

TP-109 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 21.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 22.

TP-123 Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų prie valstybinės reikšmės kelių remonto ir įrengimo Raseinių rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 23.

TP-124 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

Komiteto pirmininkas Pranas Gedminas

2021 m. balandžio 28 d. 16.00. val. vyks Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-94 Dėl pritarimo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Modestas Globys

 2.

TP-95 Dėl pritarimo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Sigitas Kleišmantas

 3.

TP-98 Dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Kęstutis Derliūnas

 4.

TP-101 Dėl pritarimo UAB „Raseinių vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai

Vaclovas Simonavičius

 5.

TP-90 Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sklypui, esančiam adresu: Raseiniai, Stonų g. 20, parengimo, lėšų skyrimo ir įgaliojimų suteikimo

Artūras Balčiauskas

 6.

TP-96 Dėl Raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Raseinių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Romualdas Morkevičius

 7.

TP-99 Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 8.

TP-100 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamų sklypų dydžių nustatymo

Dalia Andriulienė

 9.

TP-103 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo

Dalia Andriulienė

 10.

TP-104 Dėl leidimo Raseinių rajono savivaldybės administracijai pirkti ir nuomotis transporto priemones

Dalia Andriulienė

11.

TP-112 Dėl 2021 metų specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 12.

TP-133 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Savivaldybės būstų įrašymo į Raseinių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą“ pakeitimo

Lina Vaitiekienė

 13.

TP-128 Dėl  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Lina Vaitiekienė

 14.

TP-102 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Užkalnių kaimo bendruomenei

Rūtenė Žemkauskienė

 15.

TP-105 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 16.

TP-106 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Rūtenė Žemkauskienė

 17.

TP-107 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 18.

TP-108 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 „Dėl leidimo ilgalaikio turto įsigijimui neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 19.

TP-109 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

 20.

TP-113 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 21.

TP-123 Dėl pėsčiųjų ir dviračių takų prie valstybinės reikšmės kelių remonto ir įrengimo Raseinių rajono savivaldybėje prioritetinio sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

 22.

TP-124 Dėl Raseinių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

Artūras Kosa

Komiteto pirmininkė Diana Kaupaitienė

Informacija atnaujinta 2021-04-23, 13:26:37