Tarybos komitetų posėdžiai

2021 m. vasario 22 d. 10.30 val. vyks Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdis

2021 m. vasario 22 d. 10.30 val. kviečiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdis.  

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdžio Nr.11  

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-32 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Simona Balbierienė

2.

TP-38 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2020 m. veiklos ataskaitai 

Arnas Zmitra

3.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

4.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

5.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

6.

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

7.

TP-29 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Loreta Sirvidienė

8.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai“ 

Rūtenė Žemkauskienė

9.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“ 

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai 

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

15.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

16.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

17.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

18.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

19.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

 

 Komiteto pirmininkė Diana Kaupaitienė

2021 m. vasario 22 d. 15.00 val. vyks Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

2021 m. vasario 22 d. 15.00 val. kviečiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto 16-ojo posėdžio 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-26 Dėl Raseinių pagalbos šeimai namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Ina Norkevičienė

2.

TP-27 Dėl Raseinių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Arvydas Spurga

3.

TP-30 Dėl Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Rasa Šebelskienė

4.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

5.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Loreta Laugalienė

6.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

7.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

8.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

9.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

 

Komiteto pirmininkė Aldona Ona Radčenko

2021 m. vasario 23 d. 10.00 val. vyks Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

2021 m. vasario 23 d. 10.00 val. kviečiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis.  

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžio Nr. 13

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-36 Dėl pritarimo Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms 

Modesta Lukoševičienė

2.

TP-21 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Smart Classes for Generation Z“ (sutarties numeris - 2020-1-bg01-ka229-079269-4) 

Danutė Vizbarienė

3.

TP-33 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Gimnazijos sporto bazės modernizavimas, skatinant fizinį aktyvumą“ finansavimo 

Jonas Tamošaitis

4.

TP-34 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje patvirtinimo 

Jonas Tamošaitis

5.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

6.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 

Judita Radavičienė

7.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“ 

Viktorija Jociūtė

 

 Komiteto pirmininkė Dovilė Lukminaitė

2021 m. vasario 23 d. 13.00 val. vyks Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdis

2021 m. vasario 23 d. 13.00 val. kviečiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdis.  

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdžio Nr. 16 

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

2.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos

Dalia Andriulienė

3.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

4.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

5.

TP-37 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Loreta Laugalienė

6.

TP-21 Dėl pritarimo dalyvavimui Švietimo paramos fondo lėšomis finansuojamame Europos Sąjungos Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ projekte „Smart Classes for Generation Z“ (sutarties numeris - 2020-1-bg01-ka229-079269-4)

Danutė Vizbarienė

7.

TP-33 Dėl Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto ,,Gimnazijos sporto bazės modernizavimas, skatinant fizinį aktyvumą“ finansavimo

Jonas Tamošaitis

8.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai

Rūtenė Žemkauskienė

9.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-43 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. TS-409 „Dėl religinio turizmo Šiluvoje skatinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

Judita Radavičienė

15.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

16.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo

Vilma Kundrotienė

17.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

18.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu

Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

19.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn

Robertas Pareigis

20.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo

Robertas Pareigis

21.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Aleksandra Liutko

22.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“

Viktorija Jociūtė

 

Komiteto pirmininkas Pranas Gedminas

2021 m. vasario 24 d. 13.00 val. vyks Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis

2021 m. vasario 24 d. 13.00 val. kviečiamas Raseinių rajono savivaldybės tarybos Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis.  

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Raseinių rajono savivaldybės 9-ojo šaukimo tarybos Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdžio Nr. 12

DARBOTVARKĖ 

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

1.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės Etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

Vincas Blinstrubas

2.

TP-20 Dėl pritarimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Robertas Sitavičius

3.

TP-38 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“  2020 m. veiklos ataskaitai 

Arnas Zmitra

4.

TP-31 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

5.

TP-23 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 

Dalia Andriulienė

6.

TP-49 Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo 

Dalia Andriulienė

7.

TP-46 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 

Loreta Laugalienė

8.

TP-22 Dėl Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 

Aida Šmuilienė

9.

TP-40 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Bliūdžiai“ 

Rūtenė Žemkauskienė

10.

TP-41 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

11.

TP-42 Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto įsigijimo rajono Savivaldybės nuosavybėn 

Rūtenė Žemkauskienė

12.

TP-25 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO „Ariogalos santara“ 

Rūtenė Žemkauskienė

13.

TP-35 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Raseinių žuvininkų asociacijai 

Rūtenė Žemkauskienė

14.

TP-44 Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perėmimo iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos 

Rūtenė Žemkauskienė

15.

TP-45 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

16.

TP-48 Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo 

Vilma Kundrotienė

17.

TP-47 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lina Vaitiekienė

18.

TP-39 Dėl ilgalaikio turto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

19.

TP-50 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybės nuosavybėn 

Robertas Pareigis

20.

TP-52 Dėl Raseinių rajono savivaldybės būstų administravimo, būklės gerinimo (remonto darbų) organizavimo ir finansavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo 

Robertas Pareigis

21.

TP-51 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 

Aleksandra Liutko

22.

TP-53 Dėl pritarimo projektui „Viduklės sporto bazė“ 

Viktorija Jociūtė

 

Komiteto pirmininkas Vidmantas Karabinas

Informacija atnaujinta 2021-02-22, 08:44:40