Tarybos komitetų posėdžiai

2022 m. sausio 25 d. 14.00 val. kviečiamas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-30 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 2.

TP-16 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2021 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitos patvirtinimo

Akvilė Juškienė

 3.

TP-24 Dėl Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Rasa Simonavičienė

 4.

TP-2 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 5.

TP-11 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 6.

TP-6 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 7.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-7 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS-332 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Modesta Čėsnienė

 9.

TP-8 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 10.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Loreta Laugalienė

 11.

TP-20 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 12.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

13.

TP-26 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

 14.

TP-32 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės tarybos darbo plano patvirtinimo

Violeta Mielinienė

2022 m. sausio 26 d. 14.00 val. kviečiamas Biudžeto ir socialinio ekonominio vystymo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-30 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 2.

TP-9 Dėl leidimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 3.

TP-22 Dėl leidimo Raseinių rajono kultūros centrui pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 4.

TP-23 Dėl leidimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 5.

TP-2 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 6.

TP-11 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 7.

ТP-5 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Kaulakių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-6 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-19 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-27 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

12. 

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 13.

TP-8 Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Loreta Laugalienė

 14.

TP-13 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. TS-414 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Loreta Laugalienė

 15.

TP-10 Dėl projekto ,,Kokybės krepšelis“ Raseinių Šaltinio progimnazijoje finansavimo

Jonas Tamošaitis

 16.

TP-20 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 17.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 18.

TP-21 Dėl pritarimo projekto „Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui“ įgyvendinimui

Loreta Sirvidienė

 19.

TP-25 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo pakeitimo

Valmantas Bentnorius

 20.

TP-26 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

2022 m. sausio 27 d. 13.00 val. kviečiamas Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-30 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 2.

TP-9 Dėl leidimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 3.

TP-22 Dėl leidimo Raseinių rajono kultūros centrui pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 4.

TP-23 Dėl leidimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 5.

TP-2 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 6.

TP-11 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 7.

ТP-5 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Kaulakių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 8.

TP-6 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-19 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-27 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

12. 

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 13.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 14.

TP-21 Dėl pritarimo projekto „Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui“ įgyvendinimui

Loreta Sirvidienė

 16.

TP-25 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-155 ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo ir įrengimo eiliškumo patvirtinimo“ priedo pakeitimo

Valmantas Bentnorius

 16.

TP-26 Dėl pritarimo atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimui ir įgyvendinimui

Indrė Antanaitienė

2022 m. sausio 27 d. 15.00 val. kviečiamas Ūkio ir informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Sprendimo projekto Nr. ir pavadinimas

Pranešėjas

 1.

TP-3 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Vincas Blinstrubas

 2.

TP-30 Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo

Dalia Andriulienė

 3.

TP-9 Dėl leidimo Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 4.

TP-22 Dėl leidimo Raseinių rajono kultūros centrui pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 5.

TP-23 Dėl leidimo Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai pirkti transporto priemonę

Dalia Andriulienė

 6.

TP-2 Dėl parduodamų Raseinių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 7.

TP-11 Dėl savivaldybės būsto išnuomojimo

Jolita Pamedytytė-Jovarauskienė

 8.

ТP-5 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai „Kaulakių kaimo bendruomenė“

Rūtenė Žemkauskienė

 9.

TP-6 Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Rūtenė Žemkauskienė

 10.

TP-15 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo

Rūtenė Žemkauskienė

 11.

TP-19 Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VO Ilgižių krašto kaimų bendruomenei „Santaka“

Rūtenė Žemkauskienė

 12.

TP-27 Dėl ilgalaikio materialiojo turto  perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Rūtenė Žemkauskienė

13. 

TP-28 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Rūtenė Žemkauskienė

 14.

TP-14 Dėl keleivių pervežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutų sąrašų patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 15.

TP-20 Dėl viešame aukcione parduodamo Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Lina Vaitiekienė

 16.

TP-18 Dėl Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Robertas Pareigis

 17.

TP-21 Dėl pritarimo projekto „Lyduvėnų geležinkelio tilto prieigų pritaikymas lankymui“ įgyvendinimui

Loreta Sirvidienė

Informacija atnaujinta 2022-01-21, 14:27:28