Pagalbos telefonai

Tarnyba

Telefonas

Skubi pagalba
http://www.112.lt/ 

112

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)
(elektros tinklai ir dujos)
https://www.manogile.lt/
http://www.eso.lt/lt/namams.html

1802

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių vandenys“
http://raseiniuvandenys.lt/
  

(8 428)  51 767 - darbo dienomis 17.00-08.00 val. bei išeiginių ir švenčių dienomis,
(8 428) 70 350 - darbo dienomis 7.45-17.00 val.

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių šilumos tinklai“
http://www.raseiniust.lt/ 

(8 428)  52 756; mob. 8 614  39 714

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių komunalinės paslaugos“
http://rkp.lt/  

(8 428)  52 284, 51 585

  

Emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybos

Telefono numeris

Darbo laikas

„Jaunimo linija“
www.jaunimolinija.lt 


8 800 28 888


I-VII visą parą

 „Vaikų linija“
 www.vaikulinija.lt 


116 111


I-VII 11.00-21.00 val.

„Vilties linija“, psichologinė pagalba suaugusiems
www.kpsc.lt


116 123


I-VII visą parą

„Pagalbos moterims linija“
http://www.moters-pagalba.lt 


8 800 66 366


I-VII 10.00-21.00 val.

„Dingusių žmonių šeimų paramos centras“
http://www.missing.lt/ 


8 800 26 161
116 000


I-V 8.00-16.00 val.

 

 PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ KONTAKTAI 

Kontaktinis asmuo

Informacija apie pagalbą

VISĄ PARĄ
112
SKUBI PAGALBA

Šiuo numeriu pasiekiamas bendrasis pagalbos centras, kuris pagal poreikį informuoja greitąją pagalbą, policiją ar priešgaisrinę tarnybą.

 

Policijos pasitikėjimo tel. +370 5 272 5372

Policijos el.paštas:
prekybazmonemis@policija.lt

 

1. Policija ir (arba) pagalbą teikiančios organizacijos organizuos reikiamą pagalbą, esant poreikiui, pasirūpins laiku apgyvendinimu, maistu ir būtiniausiais daiktais, sudarys galimybę susisiekti su artimaisiais ir kt.

2. Atsakingos institucijos, institucijos ir organizacijos darbuotojas pirmo pokalbio metu tave informuos apie Lietuvos Respublikos teisės aktų nukentėjusiems nuo prekyba žmonėmis asmenims suteikiamas teises, įskaitant teisę į pagalbą organizacijoje, teikiančioje pagalbą nukentėjusiems nuo prekyba žmonėmis asmenims, ir teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą.

3. Iki teisminio tyrimo įstaigos pareigūnas ir prokuroras taip pat informuos apie baudžiamąjį procesą bei nukentėjusiojo teises ir pareigas.

4. Tavo valstybės diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga suteiks informaciją, būtiną pagalbą, išduos grįžimo dokumentą ir kt.

5. Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims pagal poreikį gali būti suteikta psichologinė, neatidėliotina medicinos, laikino apgyvendinimo , aprūpinimo maistu ir būtinaisiais daiktais, teisine ir kt. pagalba, susijusi su ikiteisminiu tyrimu, integravimusi į darbo rinką ir pan.

6. Trečiųjų valstybių piliečiai turi teisę į 30 dienų apsisprendimo laikotarpį. 

VISĄ PARĄ

+370 679 61617

SOS numeris

Lietuvos Caritas

Telefonas: +370 646 37827
El. paštas: vilnius@anti-trafficking.lt
Adresas: Odminių g. 10, Vilnius

Skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius. Šiuo numeriu skambinti kviečiame ir šeimų narius, bet kokių tarnybų atstovus, įtariančius apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Lietuvos Caritas specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Telefonai: +370 5 248 33 73
El. paštas: centras@missing.lt
Adresas: Žalgirio g. 133, LT-08217 Vilnius

 

Tarptautinės migracijos organizacijos

Telefonas: 8 700 77887

 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekyba žmonėmis tyrimo skyrius

Tel. +370 5 271 9901

El. paštas: prekybazmonemis@policija.lt

 

VISĄ PARĄ

Telefonas: +370 679 61 617; +370 652 98 187

El.paštas: info@anti-trafficking.lt; centras1@missing.lt

Pagalba vyrams, moterims, vaikams

VISĄ PARĄ

Telefonas: +370 662 26 770

El.paštas: info@vyrukrizes.lt

Pagalba vyrams

VISĄ PARĄ

Telefonas: +370 607 81 688

El.paštas: kmn@moteriai.lt

Pagalba moterims

VISĄ PARĄ

Telefonas: 8 800 66366 

Nemokamos pagalbos linijos moterims

VISĄ PARĄ

Telefonas: 116000 

Nemokamos pagalbos linijos dingus vaikui

VISĄ PARĄ

Telefonas: 8 800 28888

Internetinė prieiga http://www.jaunimolinija.lt 

Emocinė parama – nemokamos jaunimo linijos

DARBO DIENOMIS

Telefonas: 8 800 26 161 

Nemokamos pagalbos linijos

DARBO DIENOMIS

Telefonas: +370 5 213 9750

El.paštas: info@vdi.lt

Internetinė prieiga Pranešk

http://www.vdi.lt/Forms/Nelegalus_pranesk.aspx

 

Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo

Raseinių rajono savivaldybės nuolatinės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupės kontaktai 

Raseinių rajono savivaldybės nuolatinės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupės pirmininkė  

Ieva Berštautaitė

Telefonas:  8 618  69 137

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Raseinių skyrius Savanorė, vaikų priežiūros, ugdymo, reabilitacijos ir užimtumo dienos centro pedagogė  Stasė Zaicienė

Telefonas:  8 428 52407

1. Laikino apgyvendinimo paslaugos.

2. Minimalus aprūpinimas maisto produktais

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Darius Jonaitis,

tel. +370 700 61378,  darius.jonaitis@policija.lt

 

1. Prevenciniais tikslais paskaityti paskaitas ugdymo įstaigose nepilnamečiams apie prekybą žmonėmis, pateikiant jų formas, rūšis ir galimas grėsmes.

2. Teikti konsultacijas tėvams, šviečiant apie galimas grėsmes nepilnamečiams bei pasekmes.

3. Organizuoti susitikimus su gyventojais, šviečiant visuomenės narius apie nusikalstamas veikas, susijusias su prekybą žmonėmis. Ypač su valkataujančiais asmenimis, linkusiais bėgti iš namų vaikais, socialiai silpnesniais žmonėmis bei socialinėmis rizikos šeimomis.

4. Palaikyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis,  siekiant užkardyti prekybą žmonėmis Raseinių rajone. 

Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė Raimonda Mackevičienė

Tel. 8 428 70 093
El.paštas: Raimonda.Mackeviciene@prokuraturos.lt

 

Pagalba teikiama per atliekamą ikiteisminį tyrimą, (jei būtų pradėtas atsiradus pagrindui), kurį atliktų policijos komisariatas, bendradarbiaudamas su kitomis atsakingomis institucijomis, o pagal kompetencijos nuostatus organizuotų ir vadovautų tyrimui Šiaulių apygardos prokuratūra. 

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistė Daiva Papreckienė

Tel. 8 428 70444

El.paštas:  daiva.papreckiene@ldb.lt

Nukreipti nuketėjusius asmenis į institucijas, kurios gali suteikti pagalbą.

Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Asta Urbonienė

Tel. (8 428) 53 729

El.paštas: asta.urboniene@raseiniai.lt

Informavimas, konsultavimas, galimas transporto paslaugos suteikimas.

 

Raseinių dekanato Caritas vadovė Irena  Mitalienė

Tel. (8 612) 57571 

El.paštas: irenamital1@gmail.com

Pasirūpinti nukentėjusiais nuo prekyba žmonėmis  dvasiniais pokalbiais.

Raseinių krizių centro pirmininkė Asta Montvydienė

Tel. (8 428) 52177

E.paštas: info@kriziucentras.eu  

Teikiamos paslaugos:

1.    Psichologo konsultacijos;

2.    Socialinio darbuotojo konsultacijos

 

Daugiau informacijos rasite: http://prekybazmonemis.lt/

 

Informacija atnaujinta 2021-01-18, 22:21:34