Korupcijos prevencija


A.Jakšto g. 6, 01105 Vilnius
 
Šiaulių valdyba
Vytauto g. 87, 77155 Šiauliai
Valdybos viršininkas Vaidas Pupelis
Tel. (0 41) 52 17 06
El. paštas [email protected]
 
   Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisiją nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 20 202; elektroniniu paštu: [email protected].
   Antikorupcinės komisijos pirmininkė – Vakarė Stanaitytė.
   Atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę savivaldybės administracijoje paskirta Rūta Pocienė, el.p [email protected]
 
Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.
   Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.
   Prašome informuoti Šiaulių apygardos prokuratūrą (ar  teritorinę apylinkės prokuratūrą) apie galimus pažeidimus valstybinės žemės panaudojimo ir statybų srityje.
Šiaulių apygardos prokuratūra
Dvaro g. 90, 76240 Šiauliai
Tel. (0 41) 598 355, 598 356
El. paštas [email protected]
  
VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS
   Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.
   VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.
SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:
   Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.
PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska
BENDRA INFORMACIJA:
   Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.
   Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.
   Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).
VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"
Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 
 
 
Informacija atnaujinta 2024-02-26, 15:42:18