Antikorupcinis švietimas

   2020 m. gegužės 28 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai kartu su Antikorupcinės komisijos nariais dalyvavo nuotolinėje paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas “.
   Buvo aptartas Raseinių rajono antikorupcinės aplinkos kūrimas. 

   Raseinių rajono savivaldybės kartu su savivaldybės valdomų įmonių vadovais 2019 m. rugsėjo 26 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų organizuotoje diskusijoje „Atsparumo korupcijai didinimas įmonių valdyme“.
   Diskutuodami aiškinomės, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti skaidrią ir efektyvią valstybės ir savivaldybių įmonių veiklą, dalinomės gerąja darbo praktika.
   2019 m. lapkričio 21 d. dalyvauta konferencijoje „Žmogiškasis faktorius ir potencialas valdant korupcijos rizikas“.
   Įgyvendindami Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2020 programos 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos planą pagal patvritintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimą Nr.648, 2.1.2 priemonę. ES lėšomis finansuojamą projektą „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityje“ buvo dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Žmogiškasis faktorius ir potencialas valdant korupcijos rizikas“.
   Konferencijoje buvo aptarta korupcijai atsparios aplinkos kūrimo iššūkiai, kryptys ir galimybės, perimta ES šalių geroji praktika.
Informacija atnaujinta 2021-01-28, 23:06:14