Raseinių rajono savivaldybės partneriai

Orenas (Ourém), Portugalija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2018 m. rugsėjo 11 d.

   Šia sutartimi abi šalys sutarė keistis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi, daugiausiai dėmesio skiriant šioms sritims: religiniam turizmui, švietimui, kultūrai, sportui, kultūros paveldui, miestų plėtrai ir administravimui, tarptautinės veiklos organizavimui, skatinančiam geresnį supratimą, solidarumą ir draugystę tarp miestiečių ir šalių įvairių organizacijų. 

Bendradarbiavimas

   Raseinių ir Oreno savivaldybes jungia vienas, tačiau esmingas įvykis, dėl kurio buvo siekta užmegzti abipusį tarptautinį bendradarbiavimą. Oreno savivaldybės teritorijoje yra Mergelės Marijos apsireiškimais garsėjanti Fatima. Panašiu, tačiau gerokai ankstesniu apsireiškimu garsėja ir Raseinių rajone esantis Šiluvos miestelis, todėl ypatingai didelis dėmesys, palaikant tarptautinius santykius, skiriamas religiniam turizmui.

   Raseinių rajono delegacijos dalyvavo Tarptautinėse religinio turizmo dirbtuvėse, lankėsi Fatimoje, Oreno miesto šventėje. Oreno delegacija dalyvavo Didžiuosiuose Šilinių atlaiduose, kurių metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šios savivaldybės atstovas skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje Šiluvoje. Vieno Portugalijos dailininko Šiluvos bienalės metu tapytas kūrinys puošia Šiluvos miestelį. 

Kekava (Ķekava), Latvija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2013 m. sausio 17 d.

   Šia sutartimi abi šalys sutarė vystyti bendradarbiavimą verslo ir investicijų skatinimo, švietimo, kultūros, meno, sveikatos apsaugos, turizmo, sporto, ekologijos ir racionalaus gamtos išteklių panaudojimo srityse. 

Bendradarbiavimas

   Kekavos delegacijos vieši tradicinėse Raseinių rudens šventėse,  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose, Raseinių krašto tradicinėse amatų mugėse, dalyvauja dviračių žygiuose bei draugiškose sportinėse varžybose, lankosi muziejuose, dalyvauja pažintinėse ekskursijose ir susitikimuose su Raseinių rajono bendruomenėmis. Taip pat užsienio kalbų mokytojai atvyksta iš Kekavos susipažinti su Lietuvos švietimo sistema ir užsienio kalbų mokymo ypatumais.

   Raseinių delegacijos lankosi Kekavos muziejuose, dalyvauja draugiškose sporto varžybose. Raseinių rajono sporto atstovai – tinklininkų komanda dalyvauja tinklinio varžybose, o dviratininkų klubas – dviračių žygiuose į Kekavą, kur dalyvauja sporto šventėse. Kaimo bendruomenės lankosi pažintinėse kelionėse Kekavoje, o Raseinių rajono mokyklos mokiniai dalyvauja neformaliojo švietimo projektuose ir mokymuose, kuriuose susipažįsta su Kekavos mokyklų švietimo programomis.

Žmerinkos rajonas, Vinicos sritis (Жмеринський район, Вінницька область), Ukraina

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2012 m. vasario 16 d.

   Šia sutartimi abi šalys sutarė vystyti bendradarbiavimą verslo, investicijų skatinimo, švietimo, kultūros, meno, sveikatos apsaugos, turizmo, sporto, ekologijos ir racionalaus gamtinių išteklių panaudojimo srityse. Raseinių rajono savivaldybės taryba yra skyrusi humanitarinę pagalbą Ukrainos Vinicos srities Žmerinkos savivaldybei.

Bendradarbiavimas

   Žmerinkos rajono delegacijos vieši tradicinėse Raseinių rudens šventėse, jaunimas dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriais siekiama plėtoti savanorystės kultūrą ir skatinti jaunimo tarpkultūrinį dialogą. Taip pat jaunimo delegacijos vieši Žmerinkos rajone, kur lankosi muziejuose ir susipažįsta su Žmerinkos rajono mokyklų studentais.

Slavsko rajonas, Kaliningrado sritis, (Славский район, Калининградская область), Rusija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. rugsėjo 6 d.

   Šia sutartimi abi šalys sutarė bendradarbiauti verslo, savivaldos, kultūros, švietimo ir sporto srityse.

Bendradarbiavimas

   Slavsko rajono delegacijos vieši tradicinėse rudens šventėse, lankosi Raseinių rajono lankytinose vietovėse, kultūros ir švietimo įstaigose,  dalyvauja susitikimuose su kaimo bendruomenėmis. Raseinių rajone vieši vaikų jaunimo ir sporto mokyklos atstovai, kurie dalyvauja kalėdiniuose krepšinio turnyruose ir rungtyniauja su Raseinių Sporto mokyklos komanda.

   Mokiniai iš Slavsko rajono dalyvauja tarptautiniuose meno (muzikos) mokyklų jaunųjų talentų festivaliuose. Rengiami tarptautiniai moterų šaškių turnyrai, o Raseinių delegacijos ir kaimų bendruomenės dalyvauja išvykose į Slavsko rajoną, kur susipažįsta su šio krašto architektūra bei kultūra.

Liubartovas, Liublino vaivadija (Lubartów, Województwo Lubelskie), Lenkija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. rugsėjo 6 d.

   Šia sutartimi abi šalys sutarė bendradarbiauti verslo, savivaldos, Europos sąjungos struktūrinių ir kitų fondų įsisavinimo, kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse. Abiejų šalių draugystė užsimezgė dar 1998 m.

Bendradarbiavimas

   Liubartovo delegacijos dalyvauja tradicinėse rudens šventėse, Valstybės dienos minėjimuose,  lankosi muziejuose ir kitose lankytinose Raseinių krašto ir Lietuvos vietovėse; dalyvauja šv. Mišiose Šiluvos bazilikoje, Raseinių rajono kaimo bendruomenių kultūros, meno ir aktyvaus laisvalaikio festivaliuose, lankosi Raseinių miesto mokyklose, dalyvauja modernaus folkloro šventėse.

   Raseinių rajono delegacijos vieši Lenkijos nepriklausomybės, Liubartovo miesto gimtadienio ir Lenkijos krikšto metinių minėjimuose, „Liubartovo dienos“ iškilmėse, o „Svajoklio“ teatro jaunimas dalyvauja tarptautiniuose mainų projektuose.

Mlava, Mazovijos vaivadija (Mława, Województwo Mazowieckie), Lenkija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m. liepos 6 d.

   Šia sutartimi abi šalys sutarė bendradarbiauti verslo, savivaldos, kultūros, švietimo ir sporto srityse. 

Bendradarbiavimas

   Mlavos delegacijos vieši tradicinėse rudens šventėse, Valstybės dienos minėjimuose, tarptautinėse konferencijose, skirtose Pasaulinei turizmo dienai paiminėti; lankosi muziejuose ir kitose lankytinose Raseinių krašto ir Lietuvos vietovėse. Taip pat vyksta į šv. Mišias Šiluvos bazilikoje, o jaunimas dalyvauja tarptautiniuose jaunųjų pianistų festivaliuose Raseiniuose.

   Raseinių rajono delegacijos vieši Mlavos mūšio atminimo, Mlavos miesto metinių, Lenkijos nepriklausomybės atgavimo minėjimo renginiuose. Abiejų šalių jaunimas įgyvendina projektus ekologinėmis temomis, o Raseinių meno ir Mlavos miesto muzikos mokyklos dalyvauja renginiuose, vykstančiuose abiejose šalyse.

Raplos apskritis (Rapla maakond), Estija

Ketinimų protokolas pasirašytas 1991 m.

   Šiuo protokolu abi šalys sutarė bendradarbiauti kultūros, švietimo, sporto, turizmo, ekonomikos, verslo ir kitose srityse. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu Raplos miesto savivaldybė teikė materialinę pagalbą Raseinių kraštui. 

Bendradarbiavimas

   Raplos delegacijos vieši Valstybės dienos šventės minėjimuose, tradicinėse rudens šventėse,  lankosi muziejuose ir pažintinėse ekskursijose Raseinių krašte ir kituose Lietuvos miestuose, o jaunimas dalyvauja tarptautiniuose jaunųjų pianistų festivaliuose Raseiniuose. Mokiniai  ir mokytojai iš Raplos apskrities mokyklų vieši Raseinių mokyklose; šachmatų žaidimo entuziastai dalyvauja tradiciniuose tarprajoniniuose šachmatų turnyruose.

   Raseinių rajono delegacijos dalyvauja Estijos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimuose Raploje, vieši Raplos apskrities mokyklose, dalyvauja Raplos dainų ir šokių šventėse. Raseinių rajono mokyklų mokiniai ir kaimo bendruomenės vyksta į pažintines ekskursijas Raplos apskrityje, kur susipažįsta su  estų patirtimi bendruomeniškumo skatinimo, projektų rengimo, jaunimo užimtumo klausimais. 

Informacija atnaujinta 2021-08-04, 15:25:09