ETIKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS
Pirmininkas
1. Vincas Blinstrubas rajono Savivaldybės tarybos narys
Nariai:
2. Vytautas Bulotas rajono Savivaldybės tarybos narys
3. Gediminas Kazys Galubauskas rajono Savivaldybės tarybos narys
4. Mingaudas Tamaliūnas rajono Savivaldybės tarybos narys
5. Aldona Ona Radčenko rajono Savivaldybės tarybos narė
6. Darius Ulickas rajono Savivaldybės tarybos narys
7. Gerda Visockienė rajono Savivaldybės tarybos narė
8. Genovaitė Šartusienė gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovė
9. Gintaras Kniečiūnas gyvenamųjų vietovių  bendruomenės atstovas
10. Žaneta Vaištarienė gyvenamųjų vietovių  bendruomenės atstovė
11. Stanislava Neverdauskienė gyvenamųjų vietovių  bendruomenės atstovė

»  Etikos komisijos veiklos nuostatai

Informacija atnaujinta 2021-01-22, 20:30:53