Naujienos

Aptartas rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų plano projektas

2021 06 11

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d.  patvirtintu įsakymu Nr. A1-170 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudarymo“ buvo patvirtinta rajoninė atnaujinamo ugdymo turinio (toliau – UT) įgyvendinimo koordinavimo komanda, kurios pagrindinis tikslas yra padėti ugdymo įstaigoms, jų vadovams ir mokytojams sėkmingai įgyvendinti UT diegimo procesą mūsų rajone. Birželio 8 d. rajoninė komanda rinkosi antrą kartą nuotoliniam susitikimui. Susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta išsigryninti rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų tikslus, pristatyti ką planuoja nuveikti atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandoje 2021 m. Švietimo ir sporto skyrius, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Neformalaus suaugusiųjų švietimo skyrius, rajono ugdymo įstaigų vadovai ir pavaduotojai, apsitarti dėl rajoninės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos veiklų plano parengimo.
   Modesta Lukoševičienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja pristatė kartu su komanda išgrynintą tikslą: „Sutelkti rajono švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“, taip pat supažindino, kokia UT atnaujinimo kryptimi planuoja savo veiklas Švietimo ir sporto skyrius. Ugdymo įstaigų direktorių metodinio būrelio pirmininkė Danutė Janukienė ir pavaduotojų metodinio būrelio pirmininkė Ingrida Jankauskienė išsamiai pristatė rajoniniuose ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų metodiniuose būreliuose aptartas UT atnaujinimo veiklas. Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė pristatė Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos Neformalaus suaugusiųjų švietimo skyriaus planuojamą pagalbą pedagogams UT diegimo srityje. Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja pristatė viešinimo galimybes Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje www.rspt.lt skyrelyje Pedagogams / UT atnaujinimas. Visų ugdymo įstaigų gerosios patirties kėlimas į šį UT atnaujinimo banką sudarys galimybę rajono ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams, sužinoti kas  vyksta mūsų rajone ir dalintis savo patirtimis. Po diskusijų ir pasitarimo buvo bendru susitarimu nutarta, kad „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos 2021-2023 m. veiklos planas“ bus tęstinis ir vadinsis Projektu.
   Tikslas: sutelkti rajono švietimo bendruomenę pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.
   Išsikelti uždaviniai:
  1.     Užtikrinti sklandų ugdymo turinio atnaujinimo procesą.
  2.     Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.
  3.    Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir  organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. 
  4.     Viešinti informaciją ir  dalintis  UT atnaujinimo gerąja patirtimi.
   Visi šie tikslai ir uždaviniai įtraukti į „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos 2021-2023 m. veiklos plano projektą“. Šis plano projektas bus parengtas ir paviešintas birželio mėnesio viduryje. Po plano paviešinimo lauksime Rajono pedagoginės bendruomenės aktyvios nuomonės ir pasisakymų šia visai pedagoginei bendruomenei jautria tema.
 
 
Silva Morkevičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja
Informacija atnaujinta 2021-06-11 11:03