Naujienos

Kvietimas daugiabučių namų atstovams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais

2021 03 01

   Nuo 2021 m. vasario 26 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).
Pareiškėjai
Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.
Valstybės paramos suma
2021 m. daugiabučių namų atstovų bei skirstomųjų tinklų operatorių projektų finansavimui ir Priemonės administravimui skiriama lėšų suma iki 10.000.000,00 Eur valstybės paramos.
Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:
  1. daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
  2. butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
  3. įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui.
  4. daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.
Pareiškėjams taikomi reikalavimai
Daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.
Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.
Paraiškas galima teikti tik daugiabučiams, kurie yra įtraukti į VERT daugiabučių namų sąrašą: https://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/SND-balionu-salinimo-planas.aspx
Rezervinės paraiškos
Pirmenybė suteikiama 2020 metais pateiktoms, teigiamai įvertintoms, bet nefinansuotoms registracijos formoms (paraiškoms). Šiuo atveju:
  • daugiabučio namo atstovas turi iš naujo pateikti paraišką Agentūrai per aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) ir pridėti su ankstesne paraiška teiktus dokumentus.
  • daugiabučių namų atstovų pakartotinai teikiamose paraiškose gali būti patikslinami įkainiai pagal pakartotinės paraiškos teikimo metu galiojančios aktualios redakcijos Aprašo 33.5 ir 35 punktuose nurodytus fiksuotus įkainius ir (ar) išlaidų dydžius. Jeigu pakartotinai teikiamoje paraiškoje yra kitų pasikeitimų, lyginant su 2020 metais teikta ir vertinta informacija, paraiškos tinkamumas finansuoti bus vertinamas iš naujo. Taip pat jeigu pakartotinai teikiamos paraiškos suma yra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas iš naujo;
  • jeigu paraiškos informacija nesikeitė (išskyrus galimus pasikeitimus dėl fiksuotų įkainių ir (ar) išlaidų dydžio) ir jos suma nėra didesnė, nei buvo patvirtinta finansavimo skyrimo rašte, lieka galioti viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros atliktas registracijos formos (paraiškos) įvertinimas.
Paraiškų priėmimo tvarka
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 1 d. 17.00 val. Visi projektai bus vertinami iš karto po paraiškos pateikimo. Atranka galės būti baigta anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas bus galima paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.


 
PLAČIAU:
 
Informacija atnaujinta 2021-03-01 18:37