Naujienos

Paskirstytos Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos lėšos

2021 06 10

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius paskelbęs kvietimą teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ gavo 15 paraiškų. 9 paraiškos yra skirtos kaimo bendruomenių, kurios dalyvavo Žemė ūkio ministerijos nacionalinės paramos kaimo bendruomenių projektų konkurse, kofinansavimui, 5 paraiškose numatytas prisidėjimas prie Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ finansuojamų renginių projektų, 1 paraiška - VVG teritorinio projekto kofinansavimui. Gautas paraiškas birželio 1 d. vertino Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos paraiškų vertinimo komisija, sudaryta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-275 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“. Atsižvelgęs į komisijos sprendimą, birželio 3 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. A1-574 „Dėl lėšų skyrimo kaimų bendruomenėms“. Iš viso skirta 6243,47 Eur šiems projektams:

Eil.

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

1.

Kaimų bendruomenė „Saugailiai“

Kaimų bendruomenės „Saugailiai“ materialinės bazės stiprinimas

370,79

2.

Pramedžiavos kaimų bendruomenė

Pramedžiavos kaimų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

370,79

3.

Didžiulių kaimo bendruomenė

 

Didžiulių kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas

370,79

4.

Visuomeninė organizacija Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“

VO Šiluvos bendruomenės „Aušrinė“ materialinės bazės stiprinimas

370,79

5.

Visuomeninė organizacija

„Ariogalos santara“

Atnaujintos patalpos - naujos galimybės

400,00

6.

Kaimo bendruomenė „Kalnujai“

Aktyvaus laisvalaikio erdvės įrengimas prie Kalnujų kaimo bendruomenės namų

617,98

7.

Gylių kaimo bendruomenė

Už kaimui ir žmogui atvirą erdvę

617,98

8.

Sargelių bendruomenės centras

Sporto, žaidimų erdvės įrengimas

617,98

9.

Kaimų bendruomenė „Berteškiai“

Viešosios erdvės prie Berteškių tvenkinio atnaujinimas

617,98

10.

Kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“

 

Kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

497,50

11.

Pramedžiavos kaimų bendruomenė

Kraštiečių susitikimas

105,26

12.

Kaimų bendruomenė „Berteškiai“

Bendruomenės tradicijų puoselėjimas

105,26

13.

Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“

Čia gimėm, čia augom, čia žemė šventa

105,00

14.

Asociacija „Ariogalos bendruomenė“

Šeima tai visuomenės kristalas

500,00

15.

Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“

Žydinti Lietuva

575,37

Informacija atnaujinta 2021-06-10 14:04