Naujienos

Patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 2023 metų vykdymo ataskaita

2024 04 02

Patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 2023 metų vykdymo ataskaita
2024 m. kovo 28 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba patvirtino Raseinių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) 2023 metų vykdymo ataskaitą.
 
SVP ataskaitoje pateikti apibendrinti strateginių tikslų ir programų vykdymo 2023 metų duomenys. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2023 m. planuotus programų tikslų, uždavinių, priemonių kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimo nukrypimus.
 
2023–2025 m. SVP įgyvendinama 11 programų, siekiant 3 strateginių tikslų:
  1. Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą;
  2. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą;
  3. Pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
Programų įgyvendinimui praėjusiais metais planuota skirti 70.451.314,73 Eur, faktiškai panaudota 71.419.606,51 Eur. Lėšų panaudojimo procentas 2023 m. siekė 101,37 proc., kadangi metų pabaigoje papildomai buvo skirta lėšų programų vykdymui iš Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.
 
Faktiškai įgyvendintų priemonių procentas 2023 m. sudarė 91,97 proc. Pagrindinės priežastys, turėjusios daugiausia įtakos, kodėl 2023 m. nebuvo įvykdytos visos suplanuotos priemonės: negautas planuotas arba nepakankamas finansavimas, ministerijų, kuruojančių ES priemonių finansavimą, reikalavimų, gairių keitimai, ilgi derinimo procesai, kitos priežastys, susijusios su rangovų, paslaugų teikėjų vėlavimu, sudėtingos planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procedūros, dėl dalies priemonių nebuvo gauta prašymų, paraiškų, kreipėsi mažiau paslaugų gavėjų nei planuota.
 
Susipažinti su SVP 2023 metų vykdymo ataskaita galite čia.
 
Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus informacija
Informacija atnaujinta 2024-04-02 15:16