Naujienos

Programos Erasmus+ projekto apibendrinamasis renginys

2023 06 30

Programos Erasmus+ projekto apibendrinamasis renginys
   Kokią naudą mokytojui, mokiniui, švietimo bendruomenei suteikia mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių dalyvavimas Erasmus+ projektuose? Kokios kolegų patirtys dalyvaujant Erasmus+ projektuose? Kaip sumotyvuoti mokytojus, kad jie norėtų dalyvauti Erasmus+ projektuose? Su tokiais ir panašiais klausimais apie 40 rajono švietimo įstaigų atstovų 2023 m. birželio 21 d. rinkosi į programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000060584 baigiamąjį renginį kaimo turizmo sodyboje „Kirkšnovė“.
   Apie mokytojų motyvaciją ir tarptautines patirtis Erasmus+ programos projektuose papasakojo KTU Alumnų centro vadovė, KTU IF bendradarbiavimo vystymo koordinatorė, VšĮ „eMundus“ direktorė Vida Drąsutė. Savo patirtis ir kelią į Erasmus+ projektus pristatė Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ mokytojos Virginija Paužienė ir Raminta Šarkauskienė.
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Pagarauskaitė priminė rajono Savivaldybės administracijos Erasmus+ akreditacijos bendrojo ugdymo mobilumo projektų 2022-2027 m. tikslus:
   Plėtojant tarptautiškumą siekti vadovavimo mokyklai modelio kaitos: perkeliant prioritetą nuo infrastruktūros valdymo į ugdymo turinio vadybą; atrasti ir pritaikyti STEAM tyrimų ir eksperimentinės veiklos patirtis, gerinančias mokinių pasiekimus; didinti mokytojų skaitmenines kompetencijas skatinant naujų technologijų ir novatoriškų mokymo metodų taikymą pamokose/ veiklose; atrasti ir pritaikyti patirtis rengiantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui rajono mokyklose.
   Įgyvendinant projektą (2022 m. birželio 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.) buvo suorganizuoti 2 kvalifikacijos kėlimo kursai (9 dalyviai), 2 darbo stebėjimai (12 dalyvių) ir 2 mokinių grupiniai mobilumai (18 mokinių ir 4 lydintys mokytojai).
   Kvalifikacijos kėlimo kursų „Original Best Practices Benchmarking course. Only for teachers of grades 1-9 (age 6-15 years)“ dalyvės Suomijoje-Estijoje Ramutės mintys apie kursų naudą: „Manau, kad tokie mobilumai labai naudingi ne tik pasisemiant žinių, susipažįstant su kitų šalių švietimo sistema, bet didžiulė nauda pačiam mokytojui nugalėti savo baimes (bendravimas anglų kalba, susisiekimas svetimoje šalyje neįprastomis transporto priemonėmis, bilietų pirkimas... visa tai – naudinga patirtis). Na, o šio mobilumo metu turėjome galimybę susipažinti su kitų šalių (ne tik Suomijos ir Estijos) mokyklomis, nes bendravome su kolegomis iš Graikijos, Maltos, Vokietijos, Belgijos, Italijos, Portugalijos ir kt. Mes papasakojome apie savo mokyklas, susiradome draugų...Nauda neįkainojama. Esu dėkinga, kad turėjau galimybę dalyvauti šiame mobilume.“
   Kvalifikacijos kėlimo kursų „Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars“ Islandijoje dalyviai susipažino su Islandijos švietimo sistema, „Contexts4Content“ metodu. Metodas remiasi progresyvumo filosofija, kad mokymasis yra socialiai išdėstyta veikla. „Contexts4Content“ metodas, t. y. dėmesys mokymuisi visą gyvenimą ir socialiniams įgūdžiams, kad mokiniai mokosi aktyviai dalyvaudami mokymosi veikloje, kad mokymasis gali būti grindžiamas kasdienėmis situacijomis, ir tai, iš esmės, yra prasmės kūrimas iš tikro kasdienio gyvenimo konteksto, kad mokymasis gali būti socialinio proceso, susiejančio ankstesnes žinias su autentišku, formaliu ir neformaliu kontekstu, rezultatas, kad kontekstinė aplinka skatina suvokimo būdus, problemų sprendimą ir kritinį mąstymą bei socialinės atsakomybės ir demokratijos ugdymą. Tobulino komunikavimo užsienio kalba kompetencijas. Dalyviai užmezgė ryšius su Menntaskólinn við hamrahlíð koledžu Islandijoje bei Vengrijos mokykla.
   Darbo stebėjimo metu Szkoła Podstawowa Nr. 6 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi Mlavoje Lenkijoje dalyviai patobulino bendravimo užsienio kalbomis (anglų k. ir lenkų k.), bendradarbiavimo kompetencijas, IKT taikymo, pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, profesinio tobulėjimo, įgijo dalykinių kompetencijų dėl įtraukiojo ugdymo organizavimo rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.
Darbo stebėjime College Val de Charente, Ruffec Prancūzijoje dalyviai susipažino su Prancūzijos švietimo sistema, pagilino kompetencijas, susijusias su novatoriškais mokymo ir mokymosi metodais Prancūzijoje, pasitelkiant gerosios patirties pavyzdžius. Pagilino bendravimo ir komunikavimo užsienio kalba kompetencijas, reikalingas kultūrų tarpusavio supratimui ir bendradarbiavimui. Praplėtė tarpkultūrines ir kultūrinio sąmoningumo bei pilietiškumo kompetencijas, reikalingas tarpkultūrinei integracijai. Stebėjo, kaip taikomos įtraukiojo ugdymo strategijos mokykloje. Praplėtė žinias apie IT naudojimą ugdymo procese. Dalyvavo diskusijose su mokyklos specialistais, apie STEAM ir projektinės veiklos organizavimą. Patobulino komandinio bendradarbiavimo įgūdžius.
   Grupinių mobilumų Bernstorff Gymnasium, Satrupe Vokietijoje ir Agrupamento de Escolas A La e a Neve, Covilha Portugalijoje dalyviai mano, kad Erasmus+ nepaprastai reikšmingas ir reikalingas, nes praplėtė tiek mokytojų, tiek mokinių akiratį, skatino mokytis kalbų, susirasti naujų bičiulių kitose šalyse. Auga domėjimasis kitomis kultūromis, tradicijomis, istorija, turtingėja dvasinis pasaulis, stiprėja tolerancijos svarbos supratimas. Galimybė pažinti tiesiogiai kitą šalį, kultūrą ir žmones yra veiksminga mokymo(si) priemonė. Užsimezgusios draugystės toliau tiesia kelius – į Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 2023 m. rugsėjo mėn. atvyks mokiniai iš Vokietijos Bernstorff gimnazijos.
   Kodėl nepavyksta pasiekti norimų rezultatų darbo grupėse, kolektyvuose? Kodėl ne visada pavyksta susikalbėti su kolegomis? Apie tai, kad žmonės yra skirtingi ir kaip tuos skirtumus suderinti kolektyve - apie komunikavimo situacijas ir sprendimus - nuotaikingai renginio dalyvius mokė Talentų namai vadovaujantis partneris, sertifikuotas vadybos konsultantas Justas Gavėnas.
  Renginį moderavo psichoterapeutė-mediatorė Alina Bechterevė Žukė, kuri sumaniai organizavo darbą grupėse, dalyviai diskutavo apie išorės komunikacijos būdus ir jų svarbą Erasmus+ projekte, apie išorinės komunikacijos vertę, idėjas, temas ir veiklas ateičiai.

Erasmus+ projekto valdymo darbo grupė

Informacija atnaujinta 2023-06-30 13:51