Naujienos

Savivaldybės taryba posėdyje pritarė tautodailininkų skatinimui, žvyrkelių prioretizavimui ir dalyvavimui Lietuvos jaunimo sostinės konkurse

2024 02 29

Savivaldybės taryba posėdyje pritarė tautodailininkų skatinimui, žvyrkelių prioretizavimui ir dalyvavimui Lietuvos jaunimo sostinės konkurse
2024 m. vasario 29 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 10-ojo šaukimo 14-ame ir antrajame šių metų vasario mėnesio posėdyje buvo svarstyti 28 pagrindiniai ir 1 papildomas klausimas bei padėkota už ilgametį ir atsakingą darbą Raseinių rajono savivaldybėje Tarybos posėdžių sekretorei Violetai Mielinienei, kuri š. m. sausį laimėjo konkursą į Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas.
 
Siekdami palaikyti ir skatinti tautodailininkus, kurie dažniausiai yra vyresnio amžiaus, Tarybos nariai patvirtino 100 proc. lengvatą (prieš tai buvo 80 proc.) leidimams prekiauti tautodailės ir tradicinių amatų produkcija bei edukacinės veiklos paslaugų teikimui renginių metu (TP-33). Siekiama, kad tautodailininkai ir amatininkai įgytų daugiau pasitikėjimo, nebijotų vystyti savo verslą, gebėtų patraukliau pristatyti, parduoti savo dirbinius, o taip pat – galėtų pritaikyti savo kūrybinį potencialą vykdant edukacinės veiklos paslaugų teikimą renginių metu.
 
Tarybos nariai pritarė dar vienam itin svarbiam klausimui – Raseinių rajono savivaldybės prioritetiniam asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašui. AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD), formuodama planuojamą kelių su žvyro danga asfaltavimo programą, įtrauks ir Savivaldybės tarybos narių patvirtintą prioritetinį sąrašą. Susumavus LAKD ir visos Lietuvos Savivaldybių pateiktus kriterijų balus, daugiausia balų surinkę žvyro dangos ruožai bus asfaltuojami pirmiausiai.
 
Raseinių rajono savivaldybės prioritetinis asfaltuotinų žvyrkelių ruožų sąrašas, pateiktas LAKD:
 • I prioritetas: Gėluva-Jankūnai-Juodkaimiai, kelio Nr. 3514, ruožo ilgis 3,790 km;
 • II prioritetas: Raseiniai-Laužai-Tarosai, kelio Nr. 3507, ruožo ilgis 3,368 km;
 • III prioritetas: Ilgižiai-Kupsčiai, kelio Nr. 3520, ruožo ilgis 4,629 km;
 • IV prioritetas: Šiluva-Kaulakiai-Berteškiai, kelio Nr. 3521, ruožo ilgis 3,221 km;
 • V prioritetas: Šiluva-Lyduvėnai, kelio Nr. 3544, ruožo ilgis 0,855 km.
Skatinant rūšiuojamųjų atliekų surinkimą, siekiant gerinti pavojingųjų, statybinių, didelių gabaritų atliekų, EEĮ ir kitų atliekų surinkimo ir rūšiavimo paslaugų prieinamumą ir patogumą visiems komunalinių atliekų turėtojams, Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui (TP-47) dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo mūsų rajone. Po pritarimo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras teiks paraišką pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-10-01(RE) ir, gavus finansavimą, Raseinių rajono savivaldybėje įrengs dvi atliekų surinkimo aikštes: Kempalių k., Viduklės sen. ir Dautartų k., Pagojukų sen. Projekto finansavimas: 85 proc. – Europos Sąjungos lėšų, 15 proc. – Savivaldybės lėšų, preliminari projekto vertė apie 7,35 mln. Eur, planuojama projekto pradžia – 2026 m., pabaiga – 2029 m., lėšas paskirstant 4 metams.
 
Savivaldybės tarybos nariai pritarė Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėjos pristatytam sprendimo projektui (TP-49), kuriuo Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai pirks 8 sėdimų vietų keleivinį autobusą. Atsižvelgiant į tai, kad globos namuose gyvenančių ar juose naujai apgyvendintų asmenų sveikatos būklė būna vis sudėtingesnė (turima judėjimo negalia arba ligoniai būna gulintys), įstaigoje turimo vieno mikroautobuso, pritaikyto vežti tokio tipo asmenis, dažnai nebepakanka. Todėl įstaiga planuoja pirkti naują mikroautobusą su reikalinga įranga, judėjimo negalią turinčių asmenų pervežimui, kurio kaina būtų ne didesnė kaip 85 000 eurų su PVM. Mikroautobusas bus perkamas iš įstaigai 2024 metų Savivaldybės biudžete skirtų lėšų, papildomo finansavimo nereikės.
 
Posėdžio metu Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Gintarė Žemgulė pristatė sprendimo projektą (TP-57) dėl dalyvavimo Jaunimo reikalų agentūros organizuojamame konkurse „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“, kurį laimėjus, 2025 metais Raseiniai būtų paskelbti visos Lietuvos jaunimo sostine. Raseinių rajono savivaldybės biudžete šiai idėjai numatoma skirti ne mažiau kaip 9 000 Eur ir 20-30 tūkst. Eur Valstybės biudžeto lėšų. Laimėjus konkursą, visus 2025 metus būtų įgyvendinamos veiklos, kurios sutelktų Raseinių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančią bendruomenę, garsintų Raseinių kraštą, išgrynintų Raseinių rajono jaunimo problemas ir leistų ieškoti jų sprendimo būdų. Savivaldybės tarybos nariai pritarė šiam žingsniui teikti paraišką ir linkėjo sėkmės konkurse.
 
Tarybos nariai pritarė Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sprendimui ir patvirtino naująją Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierę (TP-57). Viešojo valdymo agentūra dar praėjusių metų pabaigoje vykdė šios pareigybės konkursą ir po trečią kartą paskelbto konkurso, buvo atrinktos dvi kandidatūros. 2024 m. vasario 15 d. Kontrolės komitetas iš šių dviejų kandidatų atrinko Daivos Bružienės kandidatūrą.
 
Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba yra viena iš prioritetinių įstaigos padalinių pagal kuruojamų veiklų svarbą, apimantis ir strateginį poveikį. Pokalbio su pretendentais metu buvo siekiama įvertinti jų vadybines ir lyderystės kompetencijas, iniciatyvumą, motyvaciją bei lūkesčius, kad vadovavimas skyriui būtų kuo sėkmingesnis. Pokalbio rezultatai parodė, kad abi pretendentės turi tinkamus gebėjimus bei panašią vadybinio darbo patirtį, tačiau savo motyvacijos pagrindimu, pademonstruotomis kompetencijomis, pateikta veiklos vizija ir prioritetais įstaigos reikalavimus bei lūkesčius labiau atitiko patvirtinta kandidatė.
 
Nemažą dalį tarybos posėdyje svarstomų klausimų sudarė Raseinių rajono savivaldybės įstaigų, organizacijų ir Savivaldybės specialiųjų programų 2023 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Po diskusijų Tarybos nariai pritarė:
 • Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2023 m. veiklos ataskaitai (TP-35);
 • Raseinių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai (TP-36);
 • Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitai (TP-38);
 • Raseinių rajono savivaldybės 2023 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ataskaitai (TP-39);
 • Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitai (TP-44);
 • Viešosios įstaigos „Atrask Raseinius“ 2023 m. veiklos ataskaitai (TP-48);
 • Raseinių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2023 m. veiklos ataskaitai (TP-54);
 • Raseinių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai (TP-55);
 • Raseinių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai (TP-56.
 • Raseinių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai (TP-59);
 
Su visais posėdyje svarstytais sprendimo projektais išsamiau galite susipažinti Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, o Savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų įrašus stebėkite YouTube kanale.
Informacija atnaujinta 2024-02-29 15:20