Naujienos

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui

2021 03 02

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius kviečia teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimui. Programos tikslas - skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.
   Paraiškos priimamos pagal Savivaldybės Kaimo plėtros programos priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.TS-38 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuoroda https://teisineinformacija.lt/raseiniai/document/37617
   Nuskenuotas paraiškas su lydraščiu, adresuotu Raseinių rajono savivaldybės administracijai,  galima siųsti el. paštu savivaldybe@raseiniai.lt. Siunčiant paštu (V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai), ant voko turi būti užrašyta: „Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo programai“. Paraiškos renkamos nuo 2021 m. kovo 2 d. iki kovo 22 d. 16.00 val.
   Informaciją teikia Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Sirvidienė, tel. 8 615 31 960, el. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt.
Informacija atnaujinta 2021-03-02 09:51