Naujienos

Susitikimas su gyventojais dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų

2023 11 24

Susitikimas su gyventojais dėl Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų

Raseinių rajono savivaldybės vadovai tęsia išvykas į Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos (RMMVB) filialus, kuriuose toliau vyksta susitikimai su gyventojais ir skaitytojais. Lapkričio 24 d. lankytasi Vosiliškio, Berteškių ir Ilgižių filialuose.

Lapkričio 17 d., penktadienį Raseinių rajono savivaldybės vadovai vyko į susitikimus su gyventojais ir skaitytojais Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos (RMMVB) filialuose: Pryšmančiuose, Paupyje ir Pašaltuonyje, pastarajame gyventojai į susitikimą neatvyko. Vadovai su susirinkusiais vietiniais gyventojais diskutavo apie šių filialų perspektyvą, išklausė gyventojų poreikius ir ieškojo bendro sutarimo dėl bibliotekininkų darbo sąlygų gerinimo ir galimų sprendimų.
 
Susitikimuose dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės meras Arvydas Nekrošius, vicemerai Jonas Vazgys, Mingaudas Tamaliūnas, administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas, Savivaldybės Komunikacijos, kultūros ir turizmo vedėja Judita Radavičienė, RMMVB direktorė Daina Sutkevičienė.
 
Rugpjūčio 8 d. Savivaldybės vadovams buvo raštu pateikta informacija apie RMMVB filialų situaciją, iškeltas klausimas dėl tolimesnės šių filialų veiklos – investavimo į kaimo filialus, jų infrastruktūros gerinimo arba galimo veiklos pobūdžio pakeitimo, kad į minėtas gyvenvietes atvyktų mobili biblioteka ir teiktų gyventojams knygų išdavimo (užsakymo ir pristatymo), spausdinimo bei kopijavimo, priėjimo prie interneto paslaugas.
 
„Šio susitikimo tikslas išsiaiškinti, kaip galime paskatinti gyventojus dažniau lankytis bibliotekoje, naudotis jos teikiamomis paslaugomis, skaityti knygas. Siūlome lygiagrečiai naudotis esamos bibliotekos ir mobilios bibliotekos (bibliobuso) paslaugomis, tik taip galėsite įsivertinti teikiamų paslaugų privalumus ir trūkumus“, – sakė Savivaldybės meras Arvydas Nekrošius.
 
„2013 m. rajono gyventojų buvo 36056 (iš jų vaikų – 5976), 2022 m. jau tik 30620 (iš jų vaikų – 3719). Ženklus gyventojų mažėjimas, ypač kaimuose, lemia tai, kad ir bibliotekos kaimo filialuose kasmet mažėja vartotojų (skaitytojų ir lankytojų), o jų išlaikymo kaštai kasmet vis didėja“, – teigia bibliotekos direktorė D. Sutkevičienė.
 
Todėl rugsėjo mėnesį buvo parengtas tarybos sprendimo projektas, kuris buvo pateiktas Savivaldybės Tarybos nariams susipažinti, o sprendimo priėmimo data atidėta. Buvo nutarta pirmiausia, prieš priimant sprendimą, susitikti su visų 8 kaimų gyventojais (Berteškių, Ilgižių, Paupio, Pašaltuonio, Pramedžiavos, Pryšmančių, Verėduvos, Vosiliškio) ir aptarti su jais esamų bibliotekos filialų situaciją.
 
Po pristatyto sprendimo projekto kilo gyventojų diskusijos socialiniuose tinkluose, todėl buvo nutarta stebėti ar per du mėnesius vyks pokyčiai filialuose – išaugs vartotojų skaičius, daugiau skaitytojų lankysis bibliotekoje, pasiims daugiau leidinių. Tačiau, kad ir kaip būtų liūdna, statistiniai duomenys pokyčių neparodė. 
 
Gyventojams siūloma naudotis esamų bibliotekų ir 2022 m. startavusia Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos mobilia versija – bibliobuso paslaugomis. Jame paruoštos dvi visiškai kompiuterizuotos darbo vietos su būtina technine įranga, yra saugios lentynos knygų fondui. Veikia internetas, yra galimybė naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, spausdintuvu, kopijuoti ir skenuoti dokumentus, užsisakyti norimas skaityti knygas, kurios gali būti pristatytos į gyvenamą vietą,  įrengta prieiga negalią turintiems asmenims.
 
Trumpa bibiotekų situacija:
 

Vosiliškio filialas veikia buvusios mokyklos pastate, kurio likusi dalis perduota kaimo bendruomenei. Patalpos labai mažos, šildomos krosnimi. Vartotojų yra vos 50 ir jų apsilankymų bibliotekoje skaičius taip pat nėra didelis. 2016 m.  dar 98 vosiliškiečiai buvo šio fililalo paslaugų vartotojai, 2019 m. – 87, o 2022  m. tik –  49, proporcingai mažėjo ir apsilankymų skaičius. Šiuo metu bibliotekoje yra registruotas tik 51 vartotojas (10 iš jų vaikai), apsilankymų fiksuota – 698. Bibliotekos patalpose nėra sanitarinio mazgo, jis yra bendruomenės patalpose, kurios būna užrakintos.

Berteškių filialas veikia pastate, kurio dalis yra avarinės būklės. Dėl tokios priežasties patekimas į biblioteką šiuo metu sudėtingas – einant per kultūros centrui ir bendruomenei priklausančias patalpas. Tiesioginio įėjimo nėra. Metus laiko Berteškių filialo skaitytojai buvo aptarnaujami tik  1  kartą per savaitę – paslaugų vartotojų liko tik 32, kas antrą savaitę atvyksta mobilioji biblioteka. Statistiniai rodikliai nedžiuginantys: nuo  2016 m. iki 2022 m. vartotojų sumažėjo keturis  kartus, nors mikrorajono gyventojų skaičius išliko beveik stabilus  (sumažėjo tik 30 gyventojų). Už 5 km nuo Berteškių yra Betygalos filialas, todėl dalis gyventojų, vykstantys su reikalais į seniūniją, apsilanko Betygalos filiale ir nesinaudoja Berteškių bibliotekos paslaugomis. 

Ilgižių filialas įsikūręs buvusios mokyklos pastate, kuris yra privatizuotas. Jaučiamas nestabilumas ir neužtikrintumas dėl tolimesnės veiklos, nes kartas nuo karto iš savininkų išgirstama, kad teks apleisti patalpas (1 klasė).  Šildymas kondicionieriumi šaltuoju metų laiku neužtikrina pakankamos šilumos ir tinkamų darbo sąlygų. Patalpose nėra tiekiamo vandens, neveikia esamas sanitarinis mazgas. Ilgižių filialo statistika – 2016 m. ir 2019 m., dar tame pastate veikė mokykla, vartotojų buvo registruota – 124, apsilankymų skaičius viršydavo 3 tūkstančius. 2022 metų rezultatai jau visai kitokie – registruotų vartotojų vos 58, apsilankymų tik 723. Šiais metais filiale registruota vartotojų – 63 suaugę ir 15 vaikų, apsilankymų – 1187.

 
Pryšmančių filialas yra buvusiose mokyklos patalpose, jose sąlygos geriausios iš aštuonių filialų, čia teikiamos šildymo paslaugos, tad lankytojai ir žiemą aptarnaujami šiltose patalpose. Tačiau filiale skaitytojų mažai, nes mokykla nutolusi nuo gyvenvietės, į ją užsuka knygas ar spaudą mylintys žmonės, o jų – nedaug, vos 64 (su vaikais, kurie lanko priešmokyklinę grupę). Kol veikė mokykla ir bibliotekos lankytojų ir paslaugų vartotojų buvo ženkliai daugiau pavyzdžiui: 2019 m. vartotojų buvo 119, 2022 m. jau tik 54, šiais metais jos paslaugomis naudojasi 40 suaugusiųjų ir 16 vaikų, iš viso – 56 vartotojai. Interneto vartotojų taip pat yra ženkliai sumažėję, darbuotoja yra užtarnautame poilsyje, bet dar dirba šiame bibliotekos filiale.
 
Paupio filialas taip pat yra įsikūręs buvusios mokyklos patalpose, patalpos mažos,  apšildomas krosnele (malkomis ir anglimi). Mobiliai bibliotekai pradėjus aptarnauti Gervinės k. gyventojus (kuris anksčiau buvo priskirtas prie Paupio filialo aptarnaujamo mikrorajono) sumažėjo net 117 gyventojų. Todėl Paupio filialui nebelieka reikiamo gyventojų skaičiaus, kad galėtų būti atskira stacionari biblioteka, nes pačiame Paupyje yra tik 199 gyventojai. Toks skaičius nebeatitinka  KM teikiamų rekomendacijų. Kol buvo mokykla ir čia rezultatai buvo geresni. Palyginimui: 2019 m. aptarnaudavo 117 vartotojų, fiksuota – 1419 apsilankymai. 2022 m. jau tik 78 vartotojai, 642 apsilankymai. Šias metais Paupio filialas aptarnauja 89 vartotojus, iš jų beveik pusė vartotojų apsilanko kartą per metus, fiksuota 820 apsilankymų.
 
Pašaltuonio filiale nuo metų pradžios iki dabar nėra dirbančio bibliotekininko. Buvo skelbta apie laisvas darbo vietas darbo biržoje ir RMMVB svetainėje, tačiau neatsiranda žmonių, atitinkančių pareigybei keliamų reikalavimų.  Šiuo metu į Pašaltuonį kartą arba du kartus per mėnesį (kaip suderinama pagal grafiką) vyksta mobili biblioteka. Pašaltuonio filialas yra labai netoli nuo Kalnujų, veikiantis bendruomenės namuose (buvusios mokyklos patalpose), nei viena patalpa nešildoma,  su įrengtu kondicionieriumi neįmanoma pasiekti normalioms darbo sąlygoms reikiamos temperatūros. Toliau vykdant filialo veiklą tektų statyti papildomą arba esamą keisti į didesnį, galingesnį kondicionierių, elektros sąnaudos ženkliai išaugtų. Pašaltuonio filialas anksčiau aptarnavo tik 300 gyventojų, iš kurių 91 buvo registruotas bibliotekos vartotoju, į atvykstančią mobilią biblioteką atvyksta 9 vartotojai.
Informacija atnaujinta 2023-11-24 18:35