Naujienos

Svarstoma galimybė rengti atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektus

2022 06 09

   Elektros energija iš atsinaujinančių elektros šaltinių – strateginė visos Europos Sąjungos energetikos kryptis. Lietuvoje taip pat daugėja įvairių paramos šiai energetikos rūšiai priemonių. Šiai dienai parama saulės elektrinės įrengimui gali pasinaudoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
  Raseinių rajono savivaldybės administracija, siekdama efektyvinti šilumos energijos suvartojimą bei skatinti atsinaujinančios energetikos naudojimą, planuoja rengti atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektus, teikti paraiškas saulės elektrinėms įrengti įstaigų elektros energijos poreikiams patenkinti ir, gavus finansavimą, įgyvendinti. Įgyvendinant projektą, ant Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir įstaigų pastatų stogų (arba šalia) būtų įrengtos saulės elektrinės, leidžiančios saulės energiją paversti elektros energija. Įstaigos, dalyvaujančios projekte: Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“, Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, Raseinių r. Ariogalos gimnazija, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija, Raseinių kūno kultūros ir sporto centras, Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka. Susirinkimo metu poreikį dalyvauti rengiant paraišką išreiškė ir Raseinių rajono kultūros centras. Dienos ar vasaros metu sukauptą energiją bus galima panaudoti tamsiu paros metu arba žiemą. Taip būtų taupomos išlaidos elektros energijai.
   Rengiantis paraiškų teikimui nupirkta konsultavimo paslauga (paslaugos teikėja – UAB „Solet Technics“) dėl būdo parinkimo – saulės elektrines įrengti ar įsigyti – ir paraiškų pateikimo pagal planuojamą skelbti kvietimą teikti paraiškas (numatomas finansavimo intensyvumas: 80 proc. – ES lėšos, 20 proc. – savivaldybės). Konsultavimo paslauga apima saulės elektrinių įrengimo esamos būklės galimybių įvertinimą (pastato stogo konstrukcinį vertinimą), suvartojamos elektros energijos poreikį, planuojamos pagaminti energijos kiekį, planuojamos diegti įrangos galingumą ir įdiegimo galimybes. Parengimo metu vertinta optimaliausia galimybė įrengti ar įsigyti saulės elektrines aukščiau nurodytiems objektams.
   2022 m. birželio 7 d. Raseinių rajono savivaldybės didžiojoje salėje įvyko galimybių studijų pristatymas. Pranešėja – UAB „Solet Technics“ pardavimų projektų vadovė, konsultantė Aistė Makauskienė. Priklausomai nuo galimybių studijų išvadų, Savivaldybės administracijai buvo rekomenduojamas nuosavos jėgainės sprendimas ant Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir įstaigų pastatų stogų arba šalia esančio sklypo. Vadovaujantis nurodytais duomenimis ir modeliavimo ataskaita, Savivaldybės administracija ir aukščiau paminėtos įstaigos turės galimybę teikti paraiškas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paramai gauti pagal „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ir centrams“ priemonę. Gavus patvirtinimą dėl projektų finansavimo, Savivaldybės administracijai (įskaitant seniūnijas) ir minėtoms įstaigoms iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų bus sumokamos netinkamos finansuoti, tačiau projektams rengti ir įgyvendinti būtinos išlaidos, ir tinkamos finansuoti išlaidos, kurių nepadengia projektų finansavimas (planuojamas lėšų poreikis iki 280.000 Eur). Atkreiptinas dėmesys, kad saulės elektrinių įrengimas yra pakankamai ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis aukštos kvalifikacijos projektuotojų, montuotojų ir projekto vadovų darbo.
   Saulės elektrinių įrengimas ant stogo patraukliausias tuo, kad nemokama saulės šviesa generuoja elektros energiją, ir tuo metu, kai veikia saulės elektrinė, pastatas naudoja energiją tiesiogiai ir nemokamai. Perteklinė elektra yra nukreipiama į ESO tinklą ir, prireikus, naudojama už pasaugojimo mokestį. ESO tinklu naudojamasi tartum baterija.
   Pristatyme dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės vadovai, rajono įstaigų vadovai, savivaldybės tarybos nariai. Dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje, uždavė klausimus, pateikė pastebėjimus. Galutinį sprendimą dėl atsinaujinančių saulės energijos išteklių panaudojimo projektų rengimo, lėšų ir įgyvendinimo būdo Raseinių rajono savivaldybės taryba priims 2022 m. birželio 30 d. Svarbu, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai paskelbus  kvietimą teikti paraiškas, administracija ir įstaigos laiku pateiktų paraiškas ir gautų finansavimą. AEI projektai naudingi ne tik paraiškos teikėjams, bet ir visai aplinkai, nes didėja atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse.

  Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus informacija

Informacija atnaujinta 2022-06-10 08:50