PETICIJŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS
Pirmininkė
1. Aldona Ona Radčenko rajono Savivaldybės tarybos narė
Nariai:
2. Vincas Blinstrubas rajono Savivaldybės tarybos narys
3. Zigmas Pranckus rajono Savivaldybės tarybos narys
4. Diana Kaupaitienė rajono Savivaldybės tarybos narė
5. Mingaudas Tamaliūnas rajono Savivaldybės tarybos narys
6. Gerda Visockienė rajono Savivaldybės tarybos narė

»  Peticijų komisijos nuostatai

Informacija atnaujinta 2021-04-30, 19:39:18