Skelbimas

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

2022 11 09

1. Informacijos paskelbimo data: 2022-11-03;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Puodžių karjeras“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: išteklių gavybos praplėtimas nuo naudojamo Puodžių smėlio ir žvyro telkinio į naujus plotus Puodžių k., Pagojukų sen., Raseinių r.;
4. PŪV vieta: Raseinių r. sav., Pagojukų sen., Puodžių k.;
5. Atrankos informacija paskelbta arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Kauno regionas (61);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).
Informacija atnaujinta 2022-11-09 11:42