Skelbimas

Dėl daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo (Mažoji renovacija)

2022 11 03

   Raseinių rajono savivaldybės administracija kartu su šilumos tiekėju UAB „Raseinių šilumos tinklai“ kviečia daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valdytojus (administratorius, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus atstovus, daugiabučio namo savininkų bendrijos valdymo organų išrinktus atstovus) š. m. lapkričio 8 d. (antradienį)  18.00 val. (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, II a. salėje) ir lapkričio 9 d. (trečiadienį)  18.00 val. (Vytauto g. 103, Ariogala, II a. salėje)  į aptarimą dėl energinio efektyvumo didinimo programos „Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (Mažoji renovacija)“ įgyvendinimo.
   Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra paskelbusi kvietimą paramai gauti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui (Mažajai renovacijai).
    Pagal kvietimą valstybės paramą turi progą gauti visų daugiabučių namų, kurių šildymo ir karšto vandens sistemos neatitinka daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų, butų ir kitų patalpų savininkai. Pagal šį kvietimą numatyta nuo 45 iki  80 proc. finansinė parama Klimato kaitos programos lėšomis planuojantiems atsinaujinti senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) šildymo ir karšto vandens sistemas.
   Paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, šilumą tiekiančios įmonės, taip pat kiti asmenys, įgalioti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.
   Valstybės parama pagal šį kvietimą gali būti skiriama šioms mažosios renovacijos priemonėms: šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą); individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas; karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą).
   Paraiškas valstybės paramai pareiškėjai gali teikti iki 2023 m. liepos 27 d. per Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS, kur yra skelbiamos ir detalios finansavimo sąlygos. 
Informacija atnaujinta 2022-11-03 18:06