Skelbimas

Dėl poveikio aplinkai vertinimo atrankos

2023 06 21

1. Informacijos paskelbimo data: 2023-06-21;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: ūkininkas E. Brazauskas;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Galvijų ūkio modernizavimas ir plėtra;
4. PŪV vieta: Raseinių r. sav., Pagojukų sen., Šimkaičių k. 14;
5. Atrankos informacija paskelbta:
https://drive.google.com/drive/folders/19Hu_003WTh3j-eOKPoZm18DX5Uyl7CJr arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (33);
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).
Informacija atnaujinta 2023-06-21 15:32