Skelbimas

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

2022 03 31

   Nuo 2021 m. birželio 8 d. iki 2022 m. birželio 1 d. arba iki tol, kol pakaks lėšų, Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia juridinius asmenis teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas”. 
    Priemonės tikslas – prisidėti prie nacionalinės klimato kaitos programos įgyvendinimo, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
     Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 
   Pareiškėjai/paramos gavėjai – Lietuvos Respublikos teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.
   Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. Eur.
   Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) Eur.
   Subsidijos dydis: 
  • 4 tūkst. eurų (su PVM) subsidija už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį;
  • 10 tūkst. eurų (su PVM) subsidija – už kiekvieną naują M2 ir (ar) N2 klasės elektromobilį.

   Papildoma 1 tūkst. eurų (su PVM) subsidija būtų skiriama už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę.

   Remiama veikla: naujų elektromobilių M1, M2, N1, N2 įsigijimas.

   Daugiau informacijos rasite čia

Informacija atnaujinta 2022-03-31 14:21