Skelbimas

Informacija apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo projektą

2023 01 02

   Informacija apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo“ projektą
 
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo 24.3.1. punktu, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano tvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).
   Susipažinti su Įsakymo projektu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateikto tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano sprendiniais bei aiškinamuoju raštu galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu.
Informacija atnaujinta 2023-01-02 16:21