Skelbimas

Informacija apie numatomą visuomenei svarbaus statinio projektavimą

2024 04 16

Projekto pavadinimas – Pastato – parduotuvės (u.k.7295-8004-9018), Taurupio g. 16, Ariogaloje, Raseinių raj. sav., rekonstravimo projektas
 Projektuojamo statinio adresas – Taurupio g. 16, Ariogaloje, Raseinių raj. sav.,
unikalus sklypo Nr. 7201-0001-0206, kadastrinis Nr. 7201/0001:206  Ariogalos  m.k.v.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.
Numatoma pastato pagrindinė paskirtis – 7. Negyvenamosios paskirties pastatai: 7.3. prekybos paskirties pastatas.
Statybos darbų rūšis - rekonstravimas
Projektuotojai – UAB ASD Project, į. k. 302647021, buveinės adresas Neries kr. 16-306, Kaunas. Tel.: +37061399774.
Architektūrinės dalies vadovas – Eimantas Slušnis, atestato nr. A 1882, el. paštas [email protected], Tel.: +37061399774.
Statytojas – S.S.
Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija nuo 2024 m. balandžio 17 d. iki 2024 m. balandžio 30 d.  darbo dienomis 9:30-11:30 val. ir 13:30-16:30 val., projektuotojo UAB ASD Project patalpose, adresu  Neries kr. 16-306, Kaunas (prieš tai susitarus telefonu +370 613 99774) arba Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.
Iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti pasiūlymus, pastabas. Teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima raštu, el. paštu: [email protected] arba registruotu paštu projektuotojui (UAB ASD Project, adresas  Neries kr. 16-306, Kaunas). Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas:  
2024 m. balandžio 30 d. 16.00 val.
Statytojui pageidaujant  viešas susirinkimas bus organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės internetinės transliacijos būdu, internetinėje platformoje www.zoom.us 
2024 m. balandžio 30 d. 16.00 val.
Susitikimo ID (meeting ID) – ID 897 825 5569
Susitikimo prisijungimo slaptažodis (Meeting Password) - 8xQ97e
 
Informacija atnaujinta 2024-04-16 10:58