Skelbimas

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

2023 05 22

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „European Energy Lithuania“, Ukmergės g. 219-1, LT-07152 Vilnius, el. paštas: [email protected], tel.: +370 698 13536.
PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, internetinė svetainė: www.corpi.lt, tel.: (8 46) 390818, [email protected].
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Raseinių r. savivaldybėje, Raseinių ir Viduklės seniūnijose statyba ir eksploatavimas.
PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Raseinių r. sav. administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.
Su PAV ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje adresu
Su popierine ataskaitos versija galima susipažinti nuo 2023-05-19 iki 2023-06-19 darbo dienomis,  darbo valandomis:
-        VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221,
tel.: (8 46) 390818, 9:00–16:00 val.;
-        Raseinių r. sav. administracijoje (Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 1 a. 103 kab.), V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, tel.: +370 428 79 575.
-        Viduklės seniūnijoje, Kęstučio g. 16, Viduklė, LT-60347 Raseinių r., tel.: +370 428 55378.
-        Raseinių seniūnijoje, Maironio g. 38, Raseinių m., LT-60151 Raseinių r. sav., tel.:  +370 428 51451.
Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus galima teikti iki 2023 m. birželio 19 d. (raštu: paštu,
el. paštu) PAV rengėjui VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“, V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda, LT-92221, [email protected] ir [email protected]. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.
Viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu
2023 m. birželio 19 d. 16:00 val. Gylių kaimo bendruomenės namų salėje (adresu: Uosių g. 1, Gyliai, Viduklės sen., Raseinių r.) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą
Taip pat, suinteresuotos visuomenės atstovams, atvykusiems į Raseinių r. savivaldybės ir Raseinių r. sav. Viduklės ir Raseinių seniūnijų administracines patalpas bus suteiktos techninės galimybės nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.
Informacija atnaujinta 2023-05-22 16:35