Skelbimas

Informacija apie parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą

2023 09 06

   Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai-Baisogala, kuriam Raseinių mieste suteiktas Maironio gatvės pavadinimas, ruožo nuo 0,00 iki 0,16 km rekonstravimo techninis darbo projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.
   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Raseinių rajono savivaldybės administracija informuoja apie „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai-Baisogala, kuriam Raseinių mieste suteiktas Maironio gatvės pavadinimas, ruožo nuo 0,00 iki 0,16 km rekonstravimo techninis darbo projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.
 
Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Kelias Nr. 225 Raseiniai-Baisiogala ruožas nuo 0,00 km iki 0,160 km (Maironio g. Raseiniai
Sklypo kadastrinis numeris: Nr. 7263/7001:1 ir Nr. 7263/7001:5.
Žemės sklypo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorija
Statinio naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos
Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – MB 4InfraLT, buveinės adresas S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, El. p.: [email protected].
 
Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Valentas Kačerauskas, el. p.,  [email protected] , tel. +370 682 22182.
Statytojas (Užsakovas) – Raseinių rajono savivaldybė. Adresas: V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, el. p.: [email protected], tel. (8 428) 79 600.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2023-08-28 iki 2023-09-15 adresu S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 682 22182. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją.
Savivaldybės interneto svetainės adresas: https://www.raseiniai.lt/
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 682 22182, el. p. [email protected].
Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotolinėje erdvėje.
Viešas susirinkimas vyks 2023-09-15, 16.00 val. nuotoliniu būdu.
Transliacijos nuoroda
Viešas susirinkimas vyks 2023-09-15, nuo 16 val. iki 17 val. 
Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:
  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai »

Informacija atnaujinta 2023-09-07 10:53