Skelbimas

Informacija apie parengto detaliojo plano viešinimą

2023 10 26

Informuojame apie parengtą  „Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą, žemės sklypuose Raseinių r. sav., Raseinių m., Stonų g. 5, Vilniaus g. 111, Vilniaus g. 111A, Vilniaus g. 111B, Vilniaus g. 115, Vilniaus g. 117, Vilniaus g. 119“.
Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS)  K-VT-72-23-391.
TPD rengimo pagrindas: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. A1-1079 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos tvirtinimo“ (2022-10-25 Nr. A1-1408); Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. A1-1408 „Dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (2023-06-26 Nr. A1-649), Planavimo darbų programa.
Detaliojo planavimo tikslai – Koreguoti Raseinių miesto centrinės dalies detalųjį planą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. (5.3)A1-592 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, žemės sklypuose Stonų g. 5, Vilniaus g. 111, Vilniaus g. 111A, Vilniaus g. 111B, Vilniaus g. 115, Vilniaus g. 117, Vilniaus g. 119, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Detaliojo planavimo uždaviniai – pakeisti žemės sklypų Stonų g. 5, Vilniaus g. 111, Vilniaus g. 111A, Vilniaus g. 111B, Vilniaus g. 115, Vilniaus g. 117, Vilniaus g. 119 naudojimo būdą į „komercinės paskirties objektų teritorijos“; žemės sklypus sujungti į vieną sklypą; prie sujungto sklypo prijungti įsiterpusią laisvą valstybinę žemę; sujungtą sklypą padalyti į sklypus; vienam iš sklypų nustatyti žemės naudojimo būdą „susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą bei statybos reglamentus.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama,  atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius - Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, el.paštas [email protected], tel. (8 428) 79555, (vykdančiojo specialisto tel. Nr. (8 428) 79 575), V. Kudirkos g. 5,  Raseiniai.
Planavimo iniciatorius UAB „LIDL Lietuva” įmonės kodas  111791015, Viršuliškių skg. 34 – 1, Vilnius 05132, įgalioto atstovo MB studija „Torrau“ kontaktai V. Putvinskio 17-4, Kaunas, tel. (8 687) 14 585, el. p. [email protected], projekto vadovas M. Torrau.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-72-23-391.), MB studija „Torrau“ patalpose (V. Putvinskio 17-4, Kaunas), Raseinių rajono savivaldybės tinklapyje www.raseiniai.lt ir Raseinių miesto seniūnijoje iki 2023 m. lapkričio 21 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K-VT-72-23-391), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui MB studija „Torrau“, V. Putvinskio 17-4, 44243 Kaunas, iki 2023 m. lapkričio 22 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2023 m. lapkričio 22 d. nuo 15:00 val. Raseinių miesto seniūnijos patalpose, Maironio g. 38, Raseiniai.
Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.
 
 
Projekto vadovas M. Torrau
Informacija atnaujinta 2023-10-27 14:27