Skelbimas

Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

2021 07 09

   Informuojame, kad parengtas Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo keitimo planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).
   Specialiojo plano keitimo pagrindas: Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimas Nr. TS-85 „Dėl Raseinių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.
   Planavimo organizatorius: Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai tel. (8 428) 79 600, el. paštas [email protected].
   Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.
   Planavimo tikslai: 1) Patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis; 2) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijas; 3) parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvas.
   Planavimo uždaviniai: 1) Nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais; 2) Aglomeracijų teritorijose nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir komunikacijų plėtros prioritetines kryptis.
   Planuojama teritorija: Raseinių rajono savivaldybės teritorija 157298,82 ha.
   Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-72-20-561 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“). 
   Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2021 metų liepos 9 d. iki 2021 metų liepos 22 d.
   Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 metų liepos 22 d.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.
Informacija atnaujinta 2021-07-16 10:16