Skelbimas

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

2021 02 17

   Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių, jų dalių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių, jų dalių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Vienbučio namo, keičiant į dvibutį namą ir dalies patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirtį Šaltinio g.26, Raseiniuose, rekonstravimo projektas.” projektiniai pasiūlymai.

Statytojas: IĮ „Rūtos Tukanienės odontologijos kabinetas“,Įm.k.: 304082649, T.Daugirdo g.8, Raseiniai

Adresas: Šaltinio g. 26, Raseiniai

Žemės sklypo kadastrinis Nr.:  7263/0012:128 Raseinių m. k.v.

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Gyvenamoji (dviejų butų pastatas), gydymo paskirtis

Statybos darbų rūšis: Rekonstravimas.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo ar jo įgalioto atstovo (ų), teikiančio informaciją apie projektinius pasiūlymus duomenys:
 
Projektuotojas: MB „Nežinomi architektai“, įmonės kodas 305145892, adresas – I. Kanto g. 18- 4E, Kaunas, tel.: 8 612 82893. Projekto vadovas L. Kazakevičiūtė (kvalifikacijos atestato Nr. A1247)
 
Projekto autoriai: Lina Kazakevičiūtė, Mantas Mickevičius,
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2021-02-11 iki 2021-03-04, adresu I.Kanto g.25, Kaune, iš anksto suderinus tel. nr. +370 612 82893 ir savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt
 
Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas:
Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų elektroniniu paštu: [email protected] ir telefonu +370 612 82893.
 
Viešo susirinkimo vieta ir laikas:
Viešas susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu, 2021 m. kovo 4d. 16.00 val. „Zoom“ platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/87685899339?pwd=OUt2YTZ6Uy9UQU9CazhkZ0RZTUhGUT09
Susitikimo ID: 876 8589 9339
Prisijungimo kodas: F0DhLA
Informacija atnaujinta 2021-02-17 10:24