Skelbimas

Informacija apie pateiktas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje paraiškas

2021 11 23

   Vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinė apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybėje konkursui buvo pateiktos 9 paraiškos.
   Pirmasis Raseinių rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis vyks 2021 m. lapkričio 26 d. 8 val. nuotoliniu būdu.
Paraiškas pateikė:

Eil. Nr.

Juridinio asmens pavadinimas

Kodas

Užregistravimo data

Registracijos numeris

1.

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

301790792

2021-10-29

(5.25K)R4-9848

2.

Raseinių rajono žmonių su negalia sąjunga

193112350

2021-11-03

(5.71K)R4-9888

3.

VšĮ LASS pietvakarių centras

134984856

2021-11-05

(5.19)R4-10004

4.

Šiluvos neįgaliųjų globos bendrija

172438898

2021-11-11

(5.25K)R4-10183

5.

Raseinių rajono neįgaliųjų draugija

172419588

2021-11-11

(5.25K)R4-10202

6.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba

135567730

2021-11-12

(5.25K)R4-10203

7.

Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“

172773366

2021-11-12

(5.25K)R4-10222

8.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Raseinių viltis“

193311530

2021-11-15

(5.19K)R4-10288

9.

Maltos Ordino pagalbos tarnyba

190740859

2021-11-15

(5.19K)R4-10302

 
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo.
2. Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atitikties formaliesiems kriterijams.
3. Dėl komisijos narių supažindinimo su Projektų vertinimo procedūromis:
3.1. Projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų pristatymas;
3.2. Projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo pristatymas;
3.3. Projektų vertinimo anketos pristatymas;
4. Dėl aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, dėl Projektų paskirstymo vertinimui.
5. Dėl vertinimo terminų ir kito komisijos posėdžio.
Informacija atnaujinta 2021-11-23 16:46