Skelbimas

Informacija apie patvirtintą Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

2023 07 20

   Kauno regiono plėtros taryba 2023 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 6KS-29 patvirtino Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas - suderinti Kauno regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.
  Susipažinti su patvirtintu Kauno regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – Kauno RATC) interneto svetainėje https://www.kaunoratc.lt/teisine-informacija/ ir Kauno RATC administracijoje, adresu Pramonės pr. 4A, II aukštas, Kaunas. Kontaktinis asmuo – Kauno RATC projektų vadovė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė, tel.: (8 37) 311267, el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2023-07-20 16:45