Skelbimas

Informacija apie patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

2023 10 10

   Raseinių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-261 patvirtino Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.
   Susipažinti su patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima Raseinių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje bei Teisės aktų registre. Aprašymas, kuriame pateikti  motyvai, lėmę alternatyvos pasirinkimą, kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus, plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonės ir pati vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma prie skelbimo pridedami. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje.
 

Dokumentai susipažinimui:

-        Informacija apie patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą;

-        Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Raseinių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma.

Informacija atnaujinta 2023-10-10 14:26