Skelbimas

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Raseinių rajono savivaldybėje

2022 02 11

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Raseinių rajono savivaldybėje
   Raseinių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Raseinių rajono savivaldybėje pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Žvyryno gatvės įrengimui (pratęsimui) per „Vyturių“ gyvenamąjį kvartalą) projektas (toliau - Projektas).
   Projekto organizatorius -  Raseinių rajono  savivaldybės administracija,  juridinio asmens kodas 288740810 (V. Kudirkos  g. 5, Raseiniai LT-60150 ), adresas internete www.raseiniai.lt,  kontaktinis asmuo Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialistas - Artūras Balčiauskas, telefonas (8 428)79575, 869423981 el. paštas. [email protected]
   Projekto rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33-408, 44240 Kaunas. Atsakingi asmenys: projektų vadovė Iveta Apanavičienė, tel. 868213018, el. paštas [email protected]., vyr. specialiste Daiva Dirvanauskiene, tel. 862686985, el. p. [email protected].
  Patvirtinta projekto teritorija: Privatus žemės sklypas 0,2263 ha (unikalus Nr. 4400-0607-7143), esantis Stonų g. 20, Raseiniuose.  Žemės paėmimo visuomenės poreikiams teritorija patvirtinta Kauno apskrities viršininko  2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 02-08-5284) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Žvyryno gatvės įrengimui (pratęsimui) per „Vyturių“ gyvenamąjį kvartalą) procedūros pradžios“
 Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: Žemės paėmimas keliams, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams; reikiamų žemės servitutų projektavimas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas. Visuomenės poreikiams paimtus sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymas.
   Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).
Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.
  Informacija apie parengtą Projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Raseinių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėse.
Informacija atnaujinta 2022-02-11 11:05