Skelbimas

Informacija apie projekto „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ partnerių sąrašą

2022 11 21

   Vadovaujantis Integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022-2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir projekto „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. A1-1332 „Dėl projekto „Integralios pagalbos plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (toliau – Projektas) Projekto partnerių patvirtintas socialinių paslaugų centras.
   BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras
Informacija atnaujinta 2022-11-21 13:32