Skelbimas

Informacinis pranešimas

2023 11 08

Pakartotinai informuojame apie parengtą Žemės sklypo Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Plembergo k., Tado Daugirdo g. 2A (unikalus Nr.4400-4657-0747) detaliojo plano koregavimą (toliau – Detalusis planas)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-11 įsakymas Nr. A1-827 „Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo“.  2021-10-06 Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus planavimo darbų programa Nr. A1-1094.
Detaliojo plano organizatorius – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, Tel. (8 428) 79 600, El. paštas [email protected]
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, LT–51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, el.paštas: [email protected], projekto vadovė architektė Zita Normantienė (0062), informaciją teikia architektas Mindaugas Bielskus, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, 8 699 88716, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslai: Koreguoti žemės sklypo Tado Daugirdo g. 2A, Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. detalųjį planą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.(5.3)A1-219 „Dėl žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant pakoreguoti statinių statybos zoną ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.  
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Raseinių rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-72-21-557)
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2023-11-20 iki 2023-12-01 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-72-21-557); Ariogalos seniūnijoje Vytauto g. 103, Ariogala. LT-60263 Raseinių r.; Raseinių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.raseiniai.lt) ir Raseinių rajono savivaldybės skelbimų lentoje V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.  
Sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-11-20 iki 2023-12-01 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-72-21-557); Ariogalos seniūnijoje Vytauto g. 103, Ariogala. LT-60263 Raseinių r.; Raseinių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.raseiniai.lt) ir Raseinių rajono savivaldybės skelbimų lentoje V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai. 
Viešasis svarstymas vyks 2023-12-04 14.00 val. UAB ,,Geometra“, patalpose Taikos pr. 88A, LT–51183, Kaunas. Jei susidarytų ekstremali situacija dėl COVID-19 viruso ir būtų uždrausti renginiai uždarose patalpose, susirinkimas vyks lauke (kieme Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas) arba tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo būdu, nusiuntus prisijungimo nuorodas suinteresuotiems asmenims, pareiškusiems norą nurodytais kontaktais.
 Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-72-21-557) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Informacija atnaujinta 2023-11-08 15:34