Skelbimas

Informuojame apie Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo parengtų sprendinių viešinimą

2023 07 24

   Informuojame, kad yra parengti Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo sprendiniai ir pradedamas jų viešinimas.
   Bendrojo plano 2-ojo keitimo pagrindas – Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr.TS-97 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr.ĮS-1599 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
   Susipažinti su Bendrojo plano 2-ojo keitimo tikslais, planavimo darbų programa, uždaviniais bei kita Bendrojo plano 2-ojo keitimo dokumentacija galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-52-19-452.
Planuojama teritorija – Kauno rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės.
Teritorijų planavimo rūšis - kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.
   Teritorijų planavimo dokumento 2-ojo keitimo tikslai: 1. Kompleksiškai sprendžiant socialinius, ekonominius ir ekologinius uždavinius, sudaryti sąlygas tolimesnei Savivaldybės teritorijos darniai raidai ir plėtrai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai ir teritorijų sanglaudai; 2. Nustatyti sveikos, saugios ir harmoningos gyvenamųjų vietovių aplinkos, socialinės, ekonominės ir techninės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimu ir atkūrimui; 4. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui; 5. Sudaryti sąlygas investicijų skatinimui, kuriant rajono socialinę gerovę ir auginant rajono ekonominį potencialą; 6. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus, nustatant teritorijų naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas; 7. Sudaryti sąlygas gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimui, įveiklinimui ir pažinimui, būtinojo gamtinio karkaso formavimui ekologinei pusiausvyrai išlaikyti.
   Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel.: (8 37) 305 502, interneto svetainės adresas: www.krs.lt. Informaciją apie Bendrojo plano 2-ąjį keitimą teikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus Vedėjo pavaduotoja (savivaldybės vyriausioji architektė) – Jurgita Kalvinskaitė, tel. (8 37) 305 579, el. p. [email protected] bei Urbanistikos skyriaus Vedėjo pavaduotoja (teritorijų planavimas) Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, tel. (8 37) 305 536, el. p. [email protected].
   Bendrojo plano 2-ojo keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: (8 610) 62098, el. p. [email protected].
 Susipažinimo su parengtais Bendrojo plano 2-ojo keitimo sprendiniais tvarka.
   Susipažinti su Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo parengtais sprendiniais bus galima nuo 2023 m. liepos 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. (imtinai) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, Kauno rajono savivaldybės administracijos Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje, adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje - K-RJ-52-19-452.
Bendrojo plano 2-ojo keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. (imtinai) Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose (I-ame aukšte), adresu Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.
Viešas svarstymas (susirinkimas) su visuomene įvyks 2023 m. rugpjūčio 30 d. 16.00 val. Menų inkubatoriuje (Raudondvario dvaras), adresu Pilies tak. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen., Kauno r. sav.
Pasiūlymų teikimo tvarka.
   Pasiūlymai dėl Bendrojo plano 2-ojo keitimo teikiami Planavimo organizatoriui raštu el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, numeris sistemoje K-RJ-52-19-452), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Informacija atnaujinta 2023-07-24 08:39