Skelbimas

Informuojame apie paskelbtą viešąjį elektroninį aukcioną

2021 02 04

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d.  įsakymu Nr. A1-138 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo elektroninio aukciono sąlygų patvirtinimo“, buvo patvirtintos šios nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešojo elektroninio būdu sąlygos: pastatas valgykla (unikalus Nr. 7297-7011-1027, bendras plotas 407.22 kv. m, pažymėjimas plane - 2M1p) su nuomojamo 937/4539 (0,0937 ha) žemės sklypo dalimi (unikalus Nr. 4400-1472-6726, sklypo plotas 0,4539 ha, visuomeninės paskirties teritorijos), esančių Raseinių r. sav., Betygala, Sporto g. 4.
   Nekilnojamojo turto pardavimo viešasis elektroninis aukcionas skelbiamas e-varžytynių sistemoje www.e-varzytinės.lt. Aukciono Nr. 199815.
   Apie rengiamą minėto nekilnojamojo turto aukcioną ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios  taip pat bus skelbiama savaitraštyje „Alio Raseiniai“.
Informacija atnaujinta 2022-09-05 09:37