Skelbimas

Konkursas 2021 m. Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti

2021 02 02

 Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia konkursą 2021 m. Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti. Projektų paraiškas gali teikti pareiškėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir įregistruotas Juridinių asmenų registre, išskyrus kaimo ir miesto bendruomenes, teikiančias paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims ir atitinkantis visus reikalavimus.
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Konkurso būdu finansuotinos paslaugos ir veiklos turi būti teikiamos tik Savivaldybės teritorijoje ir atitikti Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir teikiamos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrinės, asmeninės higienos, priežiūros organizavimo ir kt.
 Projektų paraiškos priimamos iki š. m. vasario 19 d.  Projektai pateikiami siunčiant elektroniniu paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti 8 428 79 583; el.p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2021-02-02 10:35