Skelbimas

Konkursas 2024 m. nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti

2024 01 29

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia konkursą 2024 m. Nevyriausybinių organizacijų socialinės veiklos rėmimo projektams finansuoti. Projektų paraiškas gali teikti pareiškėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir įregistruotas Juridinių asmenų registre, išskyrus kaimo ir miesto bendruomenes, teikiančias paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims ir atitinkantis visus reikalavimus.
   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso organizavimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikiant užpildytą paraiškos formą (1 priedas). Konkurso būdu finansuotinos paslaugos ir veiklos turi būti teikiamos tik Savivaldybės teritorijoje ir atitikti Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir teikiamos socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, sociokultūrinės, asmeninės higienos ir kt.
   Projektų paraiškos priimamos iki š. m. vasario 15 d. 14.00 val. Projektai pateikiami siunčiant elektroniniu paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti 8 616  00 811, el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2024-02-07 13:37