Skelbimas

Konkursas į Savivaldybės kontrolieriaus pareigas

2023 12 01

   Informuojame, kad yra paskelbtas konkursas į Savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovo) pareigas.

   Dokumentai teikiami iki 2023-12-15 imtinai, Viešojo valdymo agentūrai elektroniniu būdu per VATIS Atrankos modulį.

Vadovavimo patirtį pagrindžiantys dokumentai:
- darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis ir darbo funkcijos;
- darbdavio rašytinė informacija (pvz.: išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu ir apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus;
- pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;
- vadovavimo komisijoms/asmenų grupės darbui atveju – teisės aktai (pvz.: įsakymas), pavedimai, kiti dokumentai, susiję, su komisijos/grupės vadovo paskyrimu, įgaliojimais, vykdyta veikla ir kt.;
- kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamo darbo patirtį.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-12-04 17:15